M MOROBE (62)
AANGESTEL: 18 Junie 2007

Direkteurskappe: Hy is tans die nasionale direkteur van die Programme to Improve Learning Outcomes (PILO), ‘n pos wat hy in 2013 beklee het na ‘n sewe-jaar termyn as hoofuitvoerende beampte van die destydse JSE genoteerde Kagiso Media Beperk. Hy het ‘n loopbaan van 47 jaar wat strek oor die wêreld van studenteaktivisme, vakbondwese, werk in die nie-regeringsektor, politiek, die openbare sektor, bewaring en die korporatiewe sektor. Mnr Morobe, wat altyd op soek is na nuwe uitdagings, is in 1994 aangestel as die eerste hoofuitvoerende beampte en voorsitter van die Finansiële en Fiskale Komitee wat ingevolge die Grondwet van Suid-Afrika gestig is om aanbevelings aan die Parlement te doen oor die billike verdeling van nasionale ingevorderde inkomste tussen die nasionale, provinsiale en die plaaslike regering. Hy het in die pos aangebly tot 2004 waarna hy by die Presidensie aangesluit het as Kommunikasiehoof, ‘n rol wat hy vervul het tot 2006 toe hy die geleentheid benut het om by Kagiso Media Beperk as hoofuitvoerende beampte aan te sluit. Tussenin sy formele indiensnemingsrolle het hy ook op verskeie rade gedien, beide in die nie-regerings- en die privaatsektore, onder andere die Raad van Hoër Onderwys (1999–2000); voorsitter die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke Raad (1999–2005); voorsitter Ernst & Young (SA) (2001–2005); voorsitter Johannesburg Behuisingsonderneming (2003–2006). Mnr Morobe dien tans as ‘n nie-uitvoerende direkteur van RMB Holdings Beperk en RMI Holdings Beperk, dien op die direksies van die DG Murray Trust en WWF-South Africa. Hy is die voorsitter van die maatskaplike-en-etiesekomitee.

< TERUG NA ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE