M LUBBE (49)
Nakoming en Korporatiewe Maatskaplike Beleggings
BA
Diensjare by die groep: 25

Direkteurskappe: Mev Lubbe is aangestel as uitvoerende direkteur van Remgro in September 2016 en is verantwoordelik vir nakoming en korporatiewe maatskaplike besteding van die maatskappy. Sy dien op die direksies van Remgro Beperk se volfiliale, asook die direksie van Historiese Huise van SA Beperk. Sy dien as ‘n nie-uitvoerende direkteur op die direksie van Business Partners Beperk.

< TERUG NA UITVOERENDE DIREKTEURE