REMGRO SE KERNDOELWITTE

Bestuur met die doel om waardeskepping en volhoubare groei te maksimeer

 

Om eties sake te doen

 

VERNAAMSTE GEÏNTEGREERDE RISIKO’S

Remgro se drie vernaamste risiko’s word hieronder saamgevat. ’n Meer omvattende ontleding van ons risikobestuursproses word in die Risiko – en geleentheidsbestuursverslag gegee, terwyl die belangrikste finansiële risiko’s, insluitende dié wat verband hou met die wêreldekonomie en wisselkoerse, in die verslag van die hoof finansiële beampte behandel word.

 

VERNAAMSTE GEÏNTEGREERDE VOLHOUBAARHEIDSDRYWERS

Die volgende aspekte word as fundamenteel vir volhoubare groei en welvaartskepping beskou: