In die 73 jaar van ons ryk geskiedenis was ons trots op ons vermoë om op die regte tyd geleenthede te identifiseer om waarde vir ons aandeelhouers te ontsluit. Ons geskiedenis toon
‘n bewese prestasie van voortreflike opbrengste aan
aandeelhouers deur geleenthede wat deur volwasse en/of
sleutelbedrywe en sakemodelle gebied is, te identifiseer.

Remgro se ontstaangeskiedenis dateer uit die veertigerjare van die vorige eeu toe die groepstigter, dr Anton Rupert, die tabakmaatskappy Voorbrand in Johannesburg, Suid-Afrika, tot stand gebring het. Dit was die voorloper van Rembrandt Groep Beperk (Rembrandt). Rembrandt is in 1948 geïnkorporeer.

Rembrandt het die Suid-Afrikaanse sigaret- en tabakbedryf in 1948 betree en in die vyftigerjare na die buiteland uitgebrei en verskeie internasionale vennootskappe gevestig.

Rembrandt se belange in die wyn- en spiritualieë-bedryf dateer ook uit die 1940’s toe dr Rupert en mnr D W R Hertzog Distillers Korporasie gestig het.

Rembrandt is in 1956 op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer.

Rembrandt se oorsese tabakbelange is in 1972 gekonsolideer in Rothmans International, wat op die Londense Aandelebeurs genoteer was.

Sedert die jare sewentig het Rembrandt sy belange buite tabak en drank uitgebrei deur beleggings te maak in verskeie ander ekonomiese sektore in Suid-Afrika, waaronder bankwese en finansiële dienste, mynbou, drukwerk en verpakking, mediese dienste, ingenieurswese en voedselbelange.

’n Skeiding tussen die binne- en buitelandse belange van Rembrandt is in 1988 bewerkstellig deur die totstandkoming van Compagnie Financière Richemont AG (Richemont) – ’n Switserse genoteerde luuksegoedere-groep wat handelsmerke soos Cartier, Dunhill en Mont Blanc ingesluit het en toe ook ’n aandeel in Rothmans International bekom het.

Gedurende 1993 was Rembrandt ’n medestigter in Suid-Afrika se eerste selfoonmaatskappy, Vodacom, wat uiteindelik in 2006 deur VenFin Beperk (VenFin) verkoop is. In 1995 het Rembrandt en Richemont hul tabakbelange saamgevoeg in Rothmans International, in daardie stadium die vierde grootste sigaretvervaardiger in die wêreld. Dit is toe gedenoteer en in 1999 is hierdie belange met dié van British American Tobacco plc (BAT), die wêreld se naasgrootste sigaretvervaardiger, saamgesmelt. Sedertdien was die belegging in BAT gehou deur ’n gesamentlike houermaatskappy waarin Rembrandt (Remgro se voorganger) en Richemont onderskeidelik ’n belang van 33¹/³% en 66²/³% gehou het. Na hierdie herstrukturering het Rembrandt uitsluitlik ’n beleggingshouermaatskappy geword.

Die herstrukturering van Rembrandt is in September 2000 verder gevoer toe die Suid-Afrikaanse beheerstruktuur, bestaande uit vier genoteerde maatskappye, plek gemaak het vir slegs twee genoteerde maatskappye, naamlik Remgro en VenFin. Na die herstrukturering het Remgro Rembrandt se gevestigde belange in tabak, finansiële dienste, mynwese en nywerheid verteenwoordig, terwyl die telekommunikasie- en tegnologiebelange in VenFin gehuisves was.

Gedurende November 2008 het Remgro sy belegging in BAT aan aandeelhouers ontbondel by wyse van ’n tussendividend in specie ten bedrae van R55.2 miljard. Ná die BAT-ontbondeling het die groep se oorblywende belange hoofsaaklik bestaan uit beleggings in bankwese en finansiële dienste, drukwerk en verpakking, motorkomponente, glasprodukte, mediese dienste, mynwese, petroleumprodukte, voedsel, wyn en spiritualieë en verskeie ander handelsmerkprodukte.

Op 30 Junie 2021 het die waarde van die ontbondelde BAT-aandele tot R115.4 miljard toegeneem.

Gedurende November 2009 het Remgro en VenFin weer saamgesmelt, wat media- en tegnologiebelange by die groep se beleggings gevoeg het.

Remgro het Mediclinic International Beperk (Mediclinic) se verkryging van ’n 29.9%-belang in Spire Healthcare Group plc gedurende Junie 2015 gefasiliteer en vervolgens ook aan Mediclinic se regte-uitgifte deelgeneem. Mediclinic en Al Noor Hospitals Group plc is saamgevoeg in Februarie 2016.

In Oktober 2016 het Remgro ’n regte-uitgifte ten bedrae van R9 945 miljoen voltooi ten einde oor die nodige kontantbronne, en buigsaamheid, te beskik om beleggingsgeleenthede te benut.

In Julie 2018 het Remgro sy belang van 25.75% in Unilever South Africa Eiendoms Beperk (Unilever) verkoop in ruil vir laasgenoemde se Smere-besigheid in Suider-Afrika, nou Siqalo Foods, vir ’n bedrag van R7 000 miljoen, sowel as ‘n kontantbedrag van R4 900 miljoen.

Gedurende Junie 2020 het Remgro sy belegging van 28.2% in RMB Holdings Beperk ontbondel by wyse van ‘n tussendividend in specie ten bedrae van R23.9 miljard.