G T FERREIRA (71)
AANGESTEL: 4 November 2009
HOOF ONAFHANKLIKE DIREKTEUR

Direkteurskappe: Hy was betrokke in die finansiëledienste-sektor sedert hy besigheidsgrade aan Universiteit Stellenbosch verwerf het. Vorige voorsitterskappe sluit in: AIG (SA) Eiendoms Beperk, FirstRand Beperk, FirstRand Bank Beperk, Rand Aksepbank Beperk, RMB Holdings Beperk, die Aksep Bankiersvereniging van Suid-Afrika en RMI Holdings Beperk. Vorige direkteurskappe sluit in: Anglo American Korporasie Beperk, FirstRand Beperk, Eerste Nasionale Bank Beperk, GlenRand MIB Beperk, die Nywerheid-Ontwikkelingskorporasie, Lenco Beperk, Malbak Beperk en Momentum Lewens Beperk. Hy is ‘n lid van die beleggingskomitee en die vergoedings-en-nominasiekomitee.

< TERUG NA ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE