F ROBERTSON (64)
AANGESTEL: 28 Maart 2001

Direkteurskappe: Uitvoerende voorsitter van Brimstone Investment Corporation Beperk. Mnr Robertson en sy sakevennoot het Brimstone Investment Corporation Beperk tot ‘n JSE Beperk genoteerde maatskappy ontwikkel. Hy is ook voorsitter van Sea Harvest Group Beperk, Lion of Africa Insurance Company Beperk, Lion of Africa Life Assurance Company Beperk en House of Monatic. Hy dien as nie-uitvoerende direkteur in die direksies van Aon Re Africa Eiendoms Beperk en Swiss Re Life and Health Africa Beperk. Hy dien ook as voorsitter van die raad van trustees van die Universiteit van Wes-Kaap Foundation. Mnr Robertson is die ontvanger van ‘n eredoktorsgraad in filosofie van die Universiteit van Wes-Kaap. Hy is ‘n lid van die oudit-en-risikokomitee en die vergoedings-en-nominasiekomitee.

< TERUG NA ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE