J J DURAND (52)
HOOFUITVOERENDE BEAMPTE
BRek (Hons), MPhil (Oxon), GR(SA)
Diensjare by die groep: 23

Direkteurskappe: Distell Group Holdings Beperk, Mediclinic International plc, RCL Foods Beperk, RMB Holdings Beperk en RMI Holdings Beperk.

< TERUG NA UITVOERENDE DIREKTEURE