Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
Distell
– entiteitsbydrae 555 735
IFRS 3 uitgawe (32) (11)
Heineken Beverages
– entiteitsbydrae (75)
IFRS 3 uitgawe (6)
Capevin 14
RCL Foods 488 846
Siqalo Foods
– entiteitsbydrae 344 401
IFRS 3 uitgawe (80) (65)
1 208 1 906

Profiel:

Heineken Beverages het op 26 April 2023 tot stand gekom na die samevoeging van Heineken South Africa, Distell en Namibia Breweries Beperk. Die maatskappy se handelsmerkportefeulje sluit die globale pronkhandelsmerk Heineken in, sowel as verskeie wêreldgehalte handelsmerke, waaronder Savanna, Windhoek Lager en Nederburg. Heineken Beverages is stewig ingewortel in Suider-Afrika, waar werk aan meer as 5 000 mense verskaf word.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: R66 229 miljoen
Hoofuitvoerende beampte: J Borrut
Remgro genomineerde direkteure: J J Durand, P R Louw

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R14 miljoen
Aantal werknemers: 5 679
BBSEB-status: Vlak 3
Omgewingsaspek: Vlak 1- en 2-uitlatings van 36 773 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Twee
maande tot
30 Junie 2023
R miljoen
Omset 5 782
Bedryfsverlies voor addisionele
 IFRS 3-aanpassings (69)
Verlies voor addisionele IFRS 3-aanpassings (108)

Heineken Beverages Holdings Beperk (Heineken Beverages)

Die resultate van Heineken Beverages op 30 Junie 2023 verteenwoordig net twee maande van handel, met geen vergelykende syfers vir die vorige jaar nie, en gevolglik sal meer insig in die maatskappy se resultate eers moontlik wees na ‘n langer handelstydperk.

Heineken Beverages se bydrae tot Remgro se wesensverdienste, wat bestaan uit Remgro se gedeelte van Heineken Beverages se resultate vir die twee maande geëindig 30 Junie 2023, het ‘n verlies van R75 miljoen bedra. Heineken Beverages se bydrae sluit amortisasie- en waardeverminderingskoste van R56 miljoen in wat verband hou met die bykomende bates wat geïdentifiseer is toe Heineken Beverages op 26 April 2023 beheer van Distell en Namibia Breweries oorgeneem het (IFRS 3 aanpassings). Met uitsluiting van hierdie koste het Heineken Beverages se bydrae ‘n verlies van R19 miljoen bedra, hoofsaaklik as gevolg van ‘n ingeperkte verbruikersomgewing en beurtkrag wat verbruikersgedrag beïnvloed het, sowel as voorsieningsketting uitdagings, veral met mout en glas, as gevolg van globale prysonbestendigheid, plaaslike verskaffersbeperkings en wisselvallige vraag.

Buiten Heineken Beverages se bydrae het Remgro ook amortisasie- en waardeverminderingskoste van R6 miljoen verantwoord ten opsigte van bykomende bates wat geïdentifiseer is toe Remgro aansienlike invloed oor Heineken Beverages bekom het.

Heineken Beverages is goed geplaas om aansienlike groeigeleenthede in Suid-Afrika en betekenisvolle markte in Afrika te benut. Die besigheid sal in staat wees om die vervaardigingsvoetspoor van Heineken SA, Distell en Namibia Breweries as hefboom te gebruik, wat tot die meer effektiewe benutting van bates, asook verhoogde winsgewendheid, kan lei soos wat die saamgevoegde besigheid vorentoe beweeg.

Profiel:

Capevin is aan die einde van April 2023 ontbondel uit Distell as deel van die Heineken/Distell-transaksie. Met die verkoop van die Gordon’s Gin-handelsmerk aan Diageo, is die Skotse whiskybesigheid, CVH Spirits, die grootste oorblywende bate van Capevin. Die maatskappy besit verskeie bekroonde handelsmerke, waaronder die enkelmout-handelsmerke Bunnahabhain, Deanston, Tobermory en Ledaig, asook die vermengde Skotse whisky van Scottish Leader en Black Bottle.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: R5 019 miljoen
Hoofuitvoerende beampte: K Rycroft
Remgro genomineerde direkteure: J J du Toit, S Crouse, M Lubbe, L Zingitwa, S Nathan

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

 

Opleidingspandering: R2 miljoen
Aantal werknemers: 343
Omgewingsaspek: Totale energie van 7 750 ton CO2e regoor distilleerderye, versnit- en botteleringsbedrywighede
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE 12 maande tot
30 Junie 2023
R miljoen
Omset 2 897
Bedryfsverlies (15)
Verlies van voortgesette bedrywighede (111)

Capevin Holdings Eiendoms Beperk (Capevin)

Capevin se bydrae tot Remgro se wesensverdienste, wat bestaan uit Remgro se gedeelte van Capevin se resultate vir die twee maande geëindig 30 Junie 2023, het R14 miljoen bedra.

Skotse whisky het as ‘n kategorie sterk presteer die afgelope finansiële jaar en die portefeulje premieprodukte bly ‘n aantreklike opsie vir kliënte en verbruikers vanweë die besondere herkoms daarvan, asook unieke verskille. Enkelmout-whisky, wat Bunnahabhain, Deanston, Tobermory en Ledaig insluit, het dubbelsyfer-inkomstegroei behaal. Scottish Leader en Black Bottle het ook goed gevaar in Taiwan en Suid-Korea onderskeidelik.
‘n Nuwe ooreenkoms is met Craft Liquor Merchants aangegaan vir die verspreiding van Scottish Leader in Suid-Afrika.

Sedert die verkryging van die whiskybesigheid in 2013 is ‘n aansienlike gedeelte van die enkelmoutvoorraad in vate geplaas wat in komende jare beskikbaar sal raak vir verkope en help om die portefeulje se sterk groei te ondersteun.

Gedurende die jaar het CVH Spirits voortgegaan om die wyer portefeulje van Distell-wyne in Europa, en Amarula Cream in sleutel-internasionale gebiede, te versprei en te bestuur. Beide die Suid-Afrikaanse wynkategorie en Amarula Cream het in die jaar onder oorsig uitdagende omstandighede ervaar en omset, asook bruto wins, het dubbelsyferafnames getoon vergeleke met die vorige jaar. Uitdagings ten opsigte van die verskaffingsketting en voortgesette vertragings met verskeping uit Suid-Afrika het tot hierdie vertoning bygedra. Die verspreiding van wyn en Amarula sal in die 2024-finansiële jaar na Heineken Beverages skuif.

In Mei 2023 het Castle Wine ‘n bindende ooreenkoms met Diageo SA aangegaan om sy lisensie om Gordon’s Gin en Pimm’s-handelsmerke teen billike waarde te versprei, onderhewig aan regulatoriese goedkeuring, te beëindig. Sedert die finansiële jaareinde het die Suid-Afrikaanse Mededingingskommissie onvoorwaardelike goedkeuring gegee vir die oordrag van die lisensie. Die 12-maande resultate van die verkoopte Gordon’s Gin-besigheid (omset van R2.3 miljard en bedryfswins van R225 miljoen) is uitgesluit van bogenoemde geopenbaarde omset- en winssyfers in ooreenstemming met IFRS, waar dit as beëindigde bedrywighede in die inkomstestaat getoon moet word.

Profiel:

RCL Foods is ‘n houermaatskappy, met gediversifiseerde belange, wat op twee kategorieë fokus: voedsel (kruideniersware, bak en suiker) en Rainbow (hoender, insluitend Epol dierevoedsel).

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2023: R8 901 miljoen
Genoteer op: JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte: P D Cruickshank
Remgro genomineerde direkteure: J J Durand, P R Louw, H J Carse, P J Neethling (alternatief)

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R67 miljoen
Aantal werknemers: 21 829
BBSEB-status: Vlak 4
Omgewingsaspek: Vlak 1- en 2-uitlatings van 1 022 937 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
30 Junie 2023
R miljoen %
Omset van voortgesette bedrywighede 37 783 17.3
Bedryfswins van voortgesette bedrywighede 787 (46.4)
Wesensverdienste van voortgesette bedrywighede 540 (45.6)
Wesensverdienste van totale bedrywighede 608 (42.3)

RCL Foods Beperk (RCL Foods)

In die jaar geëindig 30 Junie 2023 het RCL Foods se wesensverdienste van totale bedrywighede (bestaande uit beide voortgesette en beëindigde bedrywighede) met 42.3% tot R608 miljoen (2022: R1 054 miljoen) afgeneem. Remgro se gedeelte hiervan het R488 miljoen (2022: R846 miljoen) bedra.

Die Vector Logistics-afdeling is teen jaareinde as ‘n beëindigde bedrywigheid geklassifiseer. Die verkoop van Vector Logistics is op 28 Augustus 2023 afgehandel.

RCL Foods se omset uit voortgesette bedrywighede het in die jaar geëindig 30 Junie 2023 met 17.3% tot R37 783 miljoen (2022: R32 201 miljoen) toegeneem. Die toename was toe te skryf aan hoër pryse wat deur stygende insetkoste genoodsaak is.

Die onderliggende oorsig van RCL Foods se resultate sluit wesentlike eenmalige items en rekenkundige aanpassings uit. Die onderliggende resultate sluit IFRS 9 (billike waarde aanpassings), die spesiale heffing van die SA Suikervereniging op die suikerbesigheid, versekeringsopbrengste wat verband hou met die Komatipoort-brand, asook CGU-waardedalings in.

RCL Foods se waardetoegevoegde besigheid (kruideniersware, gebak en suiker) het, ondanks die uitdagings van hoë kommoditeitsinsetkoste, rekordvlakke van beurtkrag en skade aan suikerinfrastruktuur tydens die Nkomazi-vloede van Februarie 2023, beter onderliggende resultate gelewer. Die statutêre resultate is wesentlik deur die spesiale suikerheffing geraak. Die omset van R24 539 miljoen was 17.3% hoër as die vorige tydperk (2022: R20 926 miljoen) en onderliggende EBITDA het 10.8% tot R2 007.5 miljoen (2022: R1 811.9 miljoen) toegeneem danksy ‘n sterk suikervertoning, wat deels teengewerk is deur die impak van beurtkrag op diensvlakke in die troeteldierafdeling en laer volumes en marge ten opsigte van kruideniersware en gebak. RCL Foods se mandjie, asook die hele voedselmark, het ‘n volume-afname van 0.2% die afgelope 12 maande ervaar namate verbruikers, wat onder groot finansiële druk is, aankope verminder het. Ondanks die implementering van prysverhogings, waar moontlik, was dit nie genoeg om kostetoenames in die kruideniers- en bakafdeling teen te werk nie en het dit tot druk op marges gelei. Prysverhogings het bekostigbaarheid vir verbruikers nadelig geraak en volumes het in die meeste kategorieë afgeneem.

Die kruideniersware-afdeling se omset van R5 034 miljoen was 6.4% hoër as die vorige tydperk (2022: R4 732 miljoen) en onderliggende EBITDA het met 16.6% tot R405.8 miljoen (2022: R486.5 miljoen) afgeneem. Die afdeling is grootliks deur beurtkrag beïnvloed in die jaar, met produksie wat tot 50% van aanvraag verminder het in troeteldiervoedsel van November 2022 tot April 2023. Om hierdie uitdaging die hoof te bied, is vyf 1.8MW-kragopwekkers by die Randfontein-aanleg geïnstalleer, wat tot beter voorraadvlakke, hoewel teen aansienlike ekstra koste, gelei het.

Die bakafdeling se omset van R8 625 miljoen was 16.2% hoër as die vorige tydperk (2022: R7 423 miljoen) en onderliggende EBITDA het met 1.4% tot R528 miljoen (2022: R556 miljoen) afgeneem. Die onderliggende EBITDA-resultaat was grootliks in ooreenstemming met die vorige jaar ondanks laer volumes oor die algemeen en afgeplatte marges by die brood- en broodrolletjie-bedryfseenheid. Dit was te wyte aan ‘n uiters mededingende broodmark.

Die suikerbesigheidseenheid se omset van R11 101 miljoen was 23.3% hoër as die vorige tydperk (2022: R9 001 miljoen) en onderliggende EBITDA het met 34.3% tot R1 054 miljoen (2022: R785 miljoen) toegeneem. Die eenheid het ‘n sterk onderliggende vertoning gelewer danksy ‘n kombinasie van hoër verwerkingsvolumes vanweë ‘n groter oes, verhoogde plaaslike verkope danksy sterk groei in die nywerheidskanaal en voortgesette gunstige uitvoerpryse. Statutêre EBITDA het met R234.4 miljoen verminder as gevolg van die impak van die spesiale heffing in die tweede helfte van die finansiële jaar. Regsprosesse is tans aan die gang ten opsigte van Tongaat se nie-nakoming van statutêre verpligtinge, ingevolge die suikerooreenkoms, aan die SA Suikervereniging, wat tot gevolg gehad dat ‘n spesiale heffing op ander bedryfsdeelnemers gedurende die 2022/2023-seisoen geplaas is.

Rainbow se omset van R13 464 miljoen was 18.3% hoër as die vorige tydperk (2022: R11 385 miljoen) en onderliggende EBITDA het met 74.9% tot R86 miljoen (2022: R343 miljoen) afgeneem. Die toename in omset was die gevolg van sterk aanvraag, verhoogde markaandeel en prysstygings in die sneldiensrestaurant (QSR)-sektor. Onderliggende EBITDA het met 74.9% tot R86.0 miljoen (2022: R342.9 miljoen) afgeneem, met toenames in omset wat nie voldoende was om die impak teen te werk van hoë voerkoste, verswakkende munisipale infrastruktuur en beurtkrag, wat buiten kragopwekkerskoste ook bykomende voer- en arbeidsvereistes meegebring het. Die dierevoerbesigheid is ook deur beurtkrag en margedruk weens hoë kommoditeitsinsetkoste en oorkapasiteit in die bedryf geraak.

Profiel:

Siqalo Foods vervaardig smere wat onder toonaangewende handelsmerke verkoop word.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: R6 007 miljoen
Ongenoteer
Besturende direkteur: R Plumbley
Remgro genomineerde direkteure: J J du Toit, L Zingitwa

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R6.85 miljoen
Aantal werknemers: 268
BBSEB-status: Vlak 3
Omgewingsaspek: Vlak 1- en 2-uitlatings van 30 893 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
30 Junie 2023
R miljoen %
Omset 3 748 5.7
Bedryfswins 375 (21.2)
Wesensverdienste 344 (14.2)

Siqalo Foods Eiendoms Beperk (Siqalo Foods)

Siqalo Foods vervaardig smere wat verkoop word onder markleier-handelsmerke soos Rama, Flora, Stork en Rondo binne die Suider-Afrikaanse doeane-uniegebied.

Siqalo Foods se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het in die jaar onder oorsig R344 miljoen (2022: R401 miljoen) bedra, met uitsluiting van ’n bykomende IFRS 3-amortisasie van R80 miljoen (2022: R65 miljoen). Die handelsomgewing het uitdagend gebly weens wisselvallige kommoditeitspryse en wisselkoerse, verhoogde beurtkrag en stygende inflasie- en rentekoerse. As gevolg van voortgesette kostedruk was Siqalo Foods verplig om weer pryse in Oktober te verhoog, maar die volle impak hiervan kon egter nie afgewentel word na verbruikers wat reeds onder druk is nie. Siqalo Foods het ‘n afname van 5.2% in volumes in die 12 maande onder oorsig ervaar namate verbruiksbesteding negatief deur die hoër inflasie-omgewing geraak is. Die afname in volumes, saam met ‘n 17.6%-toename in grondstofkoste weens onstabiele kommoditeitspryse en wisselkoerse, het tot ‘n algehele afname van 7.8% in bedryfsEBITDA vir die 12-maande tydperk geëindig 30 Junie 2023, gelei. Dit sluit die negatiewe IFRS 9-billike waarde aanpassing van R26.4 miljoen (2022: positiewe aanpassing van R28.8 miljoen) op kommoditeitsen buitelandse valutakontrakte wat aangegaan is as deel van die grondstofverkrygingstrategie uit.

Die smere-kategorie het onder druk gebly, met ’n markrealisering van 0.2%-groei in volumes oor die laaste 12 maande vergeleke met die vorige jaar. Siqalo Foods het sy stewige vertoning voortgesit in hierdie kategorie en ‘n geringe afname van -1.9% in sy 12 maande-bewegende gemiddelde volumemarkaandeel tot 63.8% op 30 Junie 2023, bewerkstellig, vergeleke met 65.2% die vorige jaar. Die besigheid bly daartoe verbind om sy handelsmerke en volumes in 2024 te laat groei en om wins-marges in hierdie stormagtige tye te herstel.

Twee kontrakte is met RCL Foods gesluit. Vector Logistics hanteer die verspreiding, verkope en handelsware, terwyl ‘n bestuursdienstekontrak sekere dienste reguleer wat die RCL Foods Shared Services-platform op ‘n armlengtebasis aan Siqalo Foods lewer. Die resultaat is ‘n innoverende, alternatiewe sakemodel wat die vermoëns in die breër Remgro-groep benut.

Profiel:

Distell produseer en bemark gehaltewyne, spiritualieë en gegeurde alkoholiese drank in Suid-Afrika en internasionaal.

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R88 miljoen
Aantal werknemers: 4 727
BBSEB-status: Vlak 3
Omgewingsaspek: Vlak 1- en 2-uitlatings van 186 595 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE 10 maande geëindig
30 April 2023
R miljoen %
Omset 31 645 13.6
EBITDA 4 257 18.8
Wesensverdienste 1 835 (0.8)

Distell Group Holdings Beperk (Distell)

Volgens die skema-ooreenkoms ingevolge artikel 114 van die Maatskappywet tussen Distell en Distell-aandeelhouers – waaraan Heineken en Heineken Beverages deelnemers is – en soos deur Distell-aandeelhouers in Februarie 2022 goedgekeur:

  • Verkry Heineken Beverages al die skema-aandele in die Distell-entiteite wat bates besit wat ingesluit is in die transaksie – naamlik die sider-, RTDs en spiritualieë- en wynbesigheid van Distell – met ingang van 1 Mei 2023 (beëindigde bedrywighede). Remgro ontvang as vergoeding vir die aandele wat vroeër gehou is in die bates wat ingesluit is in die transaksie, aandele in Heineken Beverages.
  • Bly die bates wat nie ingesluit is in die transaksie nie – die Skotse whisky- en Gordon’s Gin-besigheid – in Capevin se besit, met Remgro wat ‘n aandeelhouding in Capevin behou in dieselfde verhouding as die aandeelhouding in Distell (voortgesette bedrywighede).

Distell se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die 10 maande geëindig 30 April 2023 het R555 miljoen (2022: R735 miljoen) bedra. Die vergelykende syfers is vir die 12 maande tot 30 Junie 2022. Met ‘n bykomende IFRS 3-koste van R32 miljoen wat op Remgro-vlak verantwoord is, het Distell R523 miljoen (2022: R724 miljoen) bygedra.

Al die vergelykende syfers is vir tien maande geëindig 30 April 2022. Distell se gerapporteerde wesensverdienste vir die tien maande tot 30 April 2023 het met 5.5% tot R1 747 miljoen (2022: R1 849 miljoen) afgeneem. Die afname in wesensverdienste is hoofsaaklik as gevolg van buitengewone samevoegings-, integrasie- en transaksiekoste van R619 miljoen (2022: R49 miljoen) wat verband hou met die Heineken-ooreenkoms. Distell se omset het met 13.6% tot R31 645 miljoen (R27 862 miljoen) toegeneem danksy volumes wat hoër was. Omset, uitgesluit aksynsbelasting, het met 15.7% toegeneem.

Suider-Afrikaanse bruto omset het met 13.5% en volumes met 7.5% toegeneem. Volumes in BLNE-lande (Botswana, Lesotho, Namibië en Eswatini) het herstel na die verlengde inperkingstydperke as gevolg van Covid-19 in die vorige jaar. Sider en gereed-om-te-drink (RTDs) het omset met dubbelsyfers laat groei. Die groeimomentum het voortgeduur in sleutelhandelsmerke, insluitende Savanna, Extreme en Bernini. Die wynkategorie het omsetgroei getoon hoofsaaklik vanaf Drostdy Hof, J.C. Le Roux-vonkelwyn en Sedgwick’s Old Brown. Trae groei is in die spiritualieëkategorie ondervind weens verbruikers wat na waardekategorieë geskuif het. Beurtkrag bly ’n ernstige bedreiging vir klante en beïnvloed verkope. Die impak was veral erg in die hoofstroommark, waar die meeste klante nie oor kragopwekkers of ander alternatiewe beskik nie.

In Afrika het bruto omset met 14.4% gegroei, danksy goeie vertonings deur Kenia, Mosambiek en Zambië, waar Distell steeds belê in die uitbreiding van sy roete-na-mark (RTM)-inisiatief. Uitsonderlike groei is behaal deur sleutelsider- en RTD-handelsmerke, met Hunter’s en Savanna die uitblinkers in die belangrikste markte op die vasteland. Omsetgroei in spiritualieë is veral behaal deur Best Gin en Whisky, Viceroy en Hunter’s Choice. Die hervestiging van die nuwe vervaardigingsfasiliteit in die Tatu City-spesiale ekonomiese sone in Kenia het begin, met voorraad wat in die nuwe aanleg geberg word en aksynslisensies wat bekom is.

Bruto omsetgroei uit internasionale bedrywighede het met 14.7% toegeneem, saam met volumegroei van 6.0%, en is gedryf deur die Skotse whisky-handelsmerkportefeulje en verkope van grootmaat-spiritualieë. Premie-spiritualieë het voortgegaan om sterk in sleutelmarkte te groei. Scottish Leader het andermaal in Taiwan ‘n stewige vertoning gelewer namate die herstel van die handelskanaal gevorder het. Black Bottle groei ook met rasse skrede in Japan en Suid-Korea. Global Travel Retail het ook sterk vertoon en bly op ‘n herstelpad namate die internasionale reisbedryf na vroeëre vlakke begin terugkeer.