• DISTELL GROEP BEPERK (DISTELL)

  Distell het ‘n Junie-jaareinde en gevolglik is die maatskappy se resultate vir die 12 maande geëindig 30 Junie 2018 in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig ingesluit. Distell se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het met 4.6% tot R459 miljoen (2017: R481 miljoen) afgeneem.

  Distell se gerapporteerde wesensverdienste vir sy jaar geëindig 30 Junie 2018 het met 5.6% tot R1 466 miljoen (2017: R1 553 miljoen) afgeneem, hoofsaaklik te wyte aan die sterker rand en sekere nie-herhalende items. Genormaliseerde wesensverdienste, aangepas vir wisselkoersbewegings, het met 5.2% tot R1 682 miljoen (2017: R1 599 miljoen) toegeneem.

  Distell se omset vir die jaar geëindig 30 Junie 2018 het met 10.4% tot R24 231 miljoen (2017: R21 940 miljoen) toegeneem, terwyl omset, aksyns uitgesluit, met 7.7% toegeneem het. Verkoopsvolumes en omsetgroei in die
  Suid-Afrikaanse mark het met, onderskeidelik, 4.4% en 10.1% toegeneem. Die gereed-om-te-drink (RTD) portefeulje het sterk groei getoon te midde van toenemende mededinging. Die spiritus en wyn kategorieë het volgehoue groei getoon.

  Afrika markte (buite Suid-Afrika) het ‘n toename van 19.5% in omset getoon weens ‘n 7.0% toename in volume danksy die insluiting van KWA Holdings E.A. Limited sedert die verkryging daarvan gedurende April 2017. Fokus markte op die kontinent het ook sterk groei getoon. Volumes in internasionale markte buite Afrika het met 1.8% gegroei te danke aan Europa, Latyns-Amerika en die Asië-Pasifiese streek, sowel as uit reis-kleinhandel, met spiritualieë en RTDs wat sterk groei gelewer het.

 • RCL FOODS BEPERK (RCL FOODS)

  Vir die jaar geëindig 30 Junie 2018 het RCL Foods se wesens-verdienste met 52.6% tot R838 miljoen (2017: R549 miljoen) toegeneem. Remgro se gedeelte van RCL Foods se wesens-verdienste vir die jaar onder oorsig het R647 miljoen (2017: R424 miljoen) bedra.

  Die verbetering in die maatskappy se wesensverdienste is gedryf deur die herstel van die hoenderbesigheid, sterk volume prestasie in die slaaisous-, troeteldierkos- en pastei-kategorieë, laer rentekoerse en ‘n belastingkrediet wat verband hou met energie-doeltreffendheid toelatings in die suikerbesigheid.

  Die 2018 finansiële jaar het beduidende uitdagings gebring, soos die impak van die listeriose-krisis en voëlgriep op die hoenderbesigheidseenheid en die impak van die stortings-invoere op die suikerbesigheidseenheid. Daar was welkome verligting in die vorm van laer insetkoste, soos die gevolge van die droogte van 2016/2017 verdwyn het. Dit het gelei tot laer omsetgroei, maar het ‘n positiewe uitwerking op marges gehad. Kompetisie bly sterk oor alle RCL Foods se markte.

  RCL Foods se omset vir die jaar geëindig Junie 2018 het met 2.1% tot R24.4 miljard (2017: R25.0 miljard) afgeneem, hoofsaaklik te wyte aan die verminderde gevolglike kategorie-volumes in die hoenderbesigheid (hoofsaaklik individueel vinnig bevrore hoender en ander kommoditeitslyne) na die herstrukturering daarvan in Februarie 2017. EBITDA het met 17.0% tot R2 046 miljoen vanaf R1 748 miljoen verbeter, met die gepaardgaande marge wat 1.4% tot 8.4% verbeter het.

  Verbruiksgoedere se verbeterde resultaat is gedryf deur ‘n herstel in die hoenderbesigheid en winste in belangrike kruideniersware-kategorieë. Suiker & meule se afname was hoofsaaklik te wyte aan laer pryse in die suikerbesigheid en operasionele uitdagings in die bakbesigheid. Logistiek het voordeel getrek uit nuwe besigheids- en kostebesparingsinisiatiewe wat die verminderde hoenderbesigheidsvolumes deur die netwerk, na die hoenderbesigheids-herstrukturering in Februarie 2017, teenwerk.