Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2021
R miljoen
30 Junie
2020
R miljoen
RCL Foods 759 92
Distell – entiteitsbydrae 538 165
IFRS 3 uitgawe (47) (47)
Siqalo Foods – entiteitsbydrae 405 414
IFRS 3 uitgawe (79) (79)
1 576 545

Profile:

RCL Foods is ’n houermaatskappy, met gediversifiseerde belange, wat op drie kategorieë fokus: voedsel (kruideniersware, bak en suiker) hoender (insluitend Epol dierevoedsel) en Vector Logistics.

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2021 R8 615 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte M Dally
Remgro genomineerde direkteure J J Durand, P R Louw, H J Carse, P J Neethling (alternate)

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R33 miljoen
Aantal werknemers 20 547
BBSEB-status Vlak 3
Omgewingsaspek Vlak 1- en 2-uitlatings van 1 056 387 ton CO2e
Jaar geëindig 30 Junie 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 31 688 14.0
Bedryfswins 1 477 283.3
Wesensverdienste 958 736.0

RCL Foods Beperk (RCL Foods)

In die jaar geëindig 30 Junie 2021 het RCL Foods se wesens-verdienste met 736.0% tot R958 miljoen (2020: R114 miljoen) toegeneem. Remgro se deel van die wesensverdienste van
RCL Foods het R759 miljoen (2020: R92 miljoen) bedra in die jaar onder oorsig.

RCL Foods se omset het in die jaar geëindig Junie 2021 met 14.0% tot R31.7 miljard (2020: R27.8 miljard) toegeneem. Die toename was hoofsaaklik vanweë hoër suikerinkomste danksy ‘n groter plaaslike markaandeel, hoër Vector Logistics-omset, die gevolg van meer klante na die verkryging van die Imperial-koueketting (ICL) (‘n volle jaar teenoor sewe maande in die vorige jaar) en ‘n verbetering in die hoenderbesigheid na die negatiewe impak van die Covid-19-pandemie en inperkings in die laaste kwartaal van die 2020-finansiële jaar.

Die voedselafdeling het sterk vertoon, met ‘n rekordprestasie deur suiker, wat baatgevind het by ‘n groter aanvraag, streng kostebeheer en ‘n beter verkoopsmengsel, sowel as ‘n aansienlike verbetering in die bakbesigheid en verblydende groei in kruideniersware.

Die bakafdeling het uitstekend gevaar en het goeie resultate in alle bedryfsafdelings gelewer. Inkomste het met 12.6% toegeneem tot R5 849 miljoen (2020: R5 195 miljoen), aangedryf deur huishoudelike verbruik en ‘n meer gunstige verkoopsmengsel.

Suiker het ‘n rekordvertoning gelewer, met omset wat met 10.2% tot R8 398 miljoen (2020: R7 622 miljoen) toegeneem het. Onderliggende EBITDA het met 144.2% tot R908 miljoen teen ‘n marge van 10.8% (2020: R372 miljoen teen ‘n marge van 4.9%) toegeneem.

Suiker se goeie vertoning is aangehelp deur verhoogde verbruikersvraag tydens die Covid-19-beperkings, stewige kostebeheer en ‘n suksesvolle verskuiwing in die verkoopsmengsel na hoër geprysde plaaslike markverkope. Die stygende plaaslike suikeraanvraag en krimpende bedryfsoes het ‘n meer gunstige aanbod-vraag-balans teweeggebring. ‘n Hoër wêreldsuikerprys het ‘n gunstige invloed op uitvoerinkomste gehad.

Die hoenderafdeling was beduidend swakker as die vorige jaar. Ondanks ‘n omsetstyging van 17.3% tot R10 336 miljoen (2020: R8 814 miljoen), het onderliggende EBITDA met 50.1% tot R99 miljoen teen ‘n marge van 1.0% (2020: R198 miljoen teen ‘n marge van 2.2%) afgeneem. Bykomende stoorkoste, asook verligtingsmaatreëls vir die verskaffingsketting, het resultate wesentlik met R112 miljoen (2020: R170 miljoen) beïnvloed – die grootste gedeelte van die direkte Covid-19-koste wat uit die onderliggende groepsyfers teruggetel is.

Vector Logistics het ‘n aansienlike beter jaar gehad, met omset wat met 21.8% tot R3 154 miljoen (2020: R2 589 miljoen) toegeneem het, hoofsaaklik as gevolg van ICL se voormalige belange wat vir ‘n voljaar ingesluit is teenoor sewe maande in die vergelykende tydperk. Onderliggende EBITDA het met 142.6% tot R290 miljoen teen ‘n marge van 9.2% (2020: R119 miljoen teen ‘n marge van 4.6%) toegeneem namate die konsolidasie van die Vector Logistics- en ICL-netwerk die kostebasis aansienlik verminder het.

Profiel:

Distell produseer en bemark gehaltewyne, spiritualieë en gegeurde alkoholiese drank in Suid-Afrika en internasionaal.

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2021 R36 744 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte R M Rushton
Remgro genomineerde direkteure J J Durand, P R Louw (alternatief)

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R56 miljoen
Aantal werknemers 4 046
BBSEB-status Vlak 3
Omgewingsaspek Vlak 1- en 2-uitlatings van 134 371 ton CO2e
Jaar geëindig 30 Junie 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 28 254 26.3
Bedryfswins 2 843 189.8
Wesensverdienste 1 692 227.3

Distell Group Holdings Beperk (Distell)

Distell se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R538 miljoen (2020: R165 miljoen) bedra. Insluitende ‘n bykomende IFRS 3-koste, wat op Remgro-vlak verantwoord is, het Distell R491 miljoen (2020: R118 miljoen) bygedra.

Distell se gerapporteerde wesensverdienste vir die jaar geëindig 30 Junie 2021 het met 227.3% tot R1 692 miljoen (2020: R517 miljoen) toegeneem. Groepomset het met 26.3% tot R28.3  miljard toegeneem op volumes wat 26.3% hoër was. Omset, aksynsbelasting uitgesluit, was 24.2% hoër.

Plaaslike omset het met 29.4%, en volumes met 28.7%, toegeneem. Dit is behaal ondanks 20% handelsdae wat verlore gegaan het weens die tweede en derde verbod op die verkoop van alkohol wat deur die Suid-Afrikaanse regering ingestel is. Distell se diverse produkportefeulje, met welbekende handelsmerke, onlangse innovasies en sterk roete-na-mark in Suid-Afrika, het bygedra dat markaandeelwinste in al drie kategorieë behaal is. Die sider- en gereed-om-te-drink (RTDs)-mark, asook spiritualieë, het almal die omsetvlakke oorskry wat voor Covid-19 geheers het. Distell se digitale besigheid-tot-besigheid-verkope en e-handelsbesigheid het uitstekende aanvaardingskoerse en robuuste groei getoon, soos klante en verbruikers hul aankoopsvoorkeure aangepas het. Al drie kategorieë het goed gevaar en verbruiksvoorkeur vir vertroude handelsmerke het andermaal die krag van Distell se diverse portefeulje bevestig. Die groep se premie-siderhandelsmerk, Savanna, het sy momentum behou, met fenomenale omset- en markaandeelgroei, wat dit gelyk met welbekende bierhandelsmerke laat trek het. Bekende jenewer- en vodkahandelsmerke het in die kategorie vir spiritualieë goed gevaar. Die wynkategorie het voordeel getrek uit die groei in hoofstroomwyne, terwyl toeganklike premie-handelsmerke begin het om te herstel, aangedryf deur binnenshuise verbruikstendense.

In Afrika-markte, buite Suid-Afrika, het omset met 22.9% toegeneem op verkoopsvolumes wat 30.7% hoër, en heelwat bo voor-Covid-19-vlakke, was. Volumes in BLNE-lande (Botswana, Lesotho, Namibië en Eswatini), wat ook deur verskeie inperkings geraak is, het met 22.2% gegroei. Die Afrikastreek het 63.6% tot buitelandse inkomste bygedra, met ‘n bydrae van 17.2% tot groep inkomste in die tydperk.

Inkomste in internasionale markte buite Afrika het met 10.0% gegroei saam met ‘n verwagte volumedaling van 10.8%, wat toe te skryf is aan die beëindiging van verkope van nie-kernwynhandelsmerke, grootmaatwhisky en uittrede uit die RTD-besigheid. Sterk groei in internasionale premiespiritualieë het voortgeduur, met enkelmout aan die spits in al die belangrikste markte. Scottish Leader het sterk gegroei in Taiwan, met ‘n toename in markaandeel. Amarula het goed gevaar in die meeste sleutelmarkte, met winste in Duitsland, waar ‘n besondere verkoopsmikpunt van een miljoen liter behaal is danksy innovasie en ‘n verhoogde poging in verbruikersbemarking. Die uitvoerportefeulje het ‘n veerkragtige vertoning gelewer ondanks volgehoue druk op die globale kleinhandelsreissektor en uitvoorraad-posisies te wyte aan die ontwrigting in die verskaffingsketting weens die pandemie. Ondanks dalings in wynvolumes het marges toegeneem.

Profiel:

Siqalo Foods vervaardig smere wat onder toonaangewende handelsmerke verkoop word.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2021 R7 277 miljoen
Ongenoteer
Besturende direkteur A Mahoney
Remgro genomineerde direkteure J J du Toit, L Zingitwa

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R5.8 miljoen
Aantal werknemers 274
Omgewingsaspek Vlak 1- en 2-uitlatings van 22 734 ton CO2e
Jaar geëindig 30 Junie 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 3 088 13.9
Bedryfswins 498 (3.3)
Wesensverdienste 405 (2.2)

Siqalo Foods Eiendoms Beperk (Siqalo Foods)

Siqalo Foods vervaardig smere, wat verkoop word onder markleier-handelsmerke, soos Rama, Flora, Stork en Rondo, binne die Suider-Afrikaanse doeane-uniegebied.

Siqalo Foods se bydrae tot Remgro se wesensverdienste in die jaar onder oorsig het R405 miljoen (2020: R414 miljoen) bedra, met uitsluiting van ‘n bykomende IFRS 3-amortisasie van R79 miljoen (2020: R79 miljoen). Siqalo Foods het ‘n na- belaste afsluitingsbedrag van R31 miljoen van Unilever ontvang in die vorige jaar ontvang. Met uitsluiting hiervan het Siqalo Foods se bydrae tot wesensverdienste van R383 miljoen tot R405 miljoen (of 5.7%) toegeneem. Gedurende ‘n uitdagende, stormagtige jaar as gevolg van die Covid-19-pandemie, asook die swak Suid-Afrikaanse rand se impak op ingevoerde grondstowwe (wat tot twee prysverhoging in die jaar gelei het) het Siqalo Foods daarin geslaag om, vergeleke met die vorige jaar, volumes met 5.5% te verhoog. Goeie kostebestuur het die onderneming in staat gestel om bedryfsEBITDA met 6.7% te verhoog. Die besigheid lewer steeds goeie resultate in ooreenstemming met vorige jare, en dit word deur sy sterk handelsmerke ondersteun. Op 30 Junie 2021, het Siqalo Foods ‘n gekombineerde 12-maande bewegende gemiddelde markaandeel van 72.3% gehad. Siqalo Foods bly daartoe verbind om sy markaandeel te behou en sy handelsmerke in 2022 te laat groei, terwyl winsmarges in moeilike ekonomiese omstandighede gehandhaaf word.

Twee kontrakte is met RCL Foods gesluit. Vector Logistics hanteer die verspreiding, bemarking en verkope, terwyl ‘n bestuursdienstekontrak sekere dienste reguleer wat die
RCL Foods Shared Services-platform op ‘n armlengtebasis aan Siqalo Foods lewer. Die resultaat is ‘n innoverende, alternatiewe sakemodel wat die vermoë in die breër Remgro-groep benut.