VERBRUIKERSPRODUKTE

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie  2020
R miljoen
30 Junie  2019
R miljoen
RCL Foods 92 254
Distell – entiteitsbydrae 165 459
            – IFRS 3 uitgawe (47) (47)
Siqalo Foods – entiteitsbydrae 414 332
                       – IFRS 3 uitgawe (79) (80)
545 918

PROFIEL: RCL Foods is ’n houermaatskappy, met gediversifiseerde belange, wat op drie kategorieë fokus: verbruiker (hoender, kruideniersware, pasteie, drank en spesialiteitsbesighede), suiker- en meulbedryf (suiker, dierevoedsel en Millbakebesigheidseenhede) en logistiek.

KORPORATIEWE INLIGTING
Markkapitalisasie op 30 Junie 2020
R7 817 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte
M Dally
Remgro genomineerde direkteure
J J Durand, P R Louw,
H J Carse, P J Neethling (alternatief)
Webwerf
www.rclfoods.com
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
30 Junie 2020
R miljoen %
Omset 27 804 7.4
Bedryfsverlies (806) n/b
Wesensverdienste 114 (65.3)

* n/b – nie betekenisvol.

VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R29 miljoen
Aantal werknemers
20 823
BBSEB-status
Vlak 3
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 1 039 798 ton CO2e

RCL FOODS BEPERK (RCL FOODS)

Vir die jaar geëindig 30 Junie 2020 het RCL Foods se wesensverdienste met 65.3% tot R114 miljoen (2019: R329 miljoen) afgeneem. Remgro se deel van die wesensverdienste van RCL Foods bedra R92 miljoen (2019: R254 miljoen) vir die jaar onder oorsig.

Die maatskappy se wesensverdienste is in die laaste kwartaal van die huidige finansiële jaar wesentlik deur die Covid-19-pandemie en nasionale inperking geraak, met die mees beduidende impak op hoender en Vector Logistics, hoofsaaklik weens die sluiting van kitskosrestaurante.

RCL Foods se omset vir die jaar tot 30 Junie 2020 het met 7.4% tot R27.8 miljard (2019: R25.9 miljard) toegeneem. Die toename was hoofsaaklik danksy hoër suikerpryse, asook hoër Vector-omset as gevolg van die inname van Siqalo Foods in Maart 2019.

Die herstrukturering in een voedselafdeling, bestaande uit die vier logiese sakegroeperinge, naamlik kruideniersware, gebak, hoender en suiker, is vroeër in die finansiële jaar geïmplementeer, met ‘n verskuiwing na ‘n waardefokus. Kruideniersware het ‘n sterk vertoning gelewer, aangehelp deur volumegroei in veral troeteldiervoedsel, grondboontjiebotter en beskuit. Omset uit gebak het, vergeleke met die vorige jaar, met 2.7% toegeneem, danksy hoër volumes in brood, bolletjies en rolletjies. Hoenderomset het met 2.1% op hoër volumes toegeneem. Die volumegroei is deels teengewerk deur laer pryse weens die nasionale inperking, met kitskosrestaurante-volumes wat teen laer pryse na klein- en groothandel herkanaliseer is, of in voorraad gehou moes word. Suiker het ‘n aansienlike verbetering in winsgewendheid getoon, al was dit van ‘n laer vlak, terwyl sy omset met 15.3% toegeneem het, hoofsaaklik danksy hoër suikerverkope, verhoogde pryse en ‘n beter mengsel.

Die huidige finansiële tydperk was ‘n waterskeidingsjaar vir Vector Logistics. Die suksesvolle aan boord neem van Siqalo Foods in die eerste helfte van die jaar, asook die verkryging van Imperial Logistics se kouekettingbesigheid in die tweede helfte van die jaar, was die grootste inisieerders van hoëvlakgroei.

PROFIEL: Distell produseer en bemark gehaltewyne, spiritualieë en gegeurde
alkoholiese drank in Suid-Afrika en internasionaal.

KORPORATIEWE INLIGTING
Markkapitalisasie op 30 Junie 2020
R16 761 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte
R M Rushton
Remgro genomineerde direkteure
J J Durand, P R Louw (alternatief)
Webwerf
www.distell.co.za
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
30 Junie 2020
R miljoen %
Omset 22 370 (14.6)
Bedryfsverlies 981 (44.2)
Wesensverdienste 517 (63.9)
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R25 miljoen
Aantal werknemers
4 845
BBSEB-status
Vlak 4
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 130 299 ton CO2e

DISTELL GROUP HOLDINGS BEPERK (DISTELL)

Distell se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het in die jaar onder oorsig R165 miljoen (2019: R459 miljoen) bedra. Met insluiting van ‘n bykomende IFRS 3-heffing, wat deur Remgro verantwoord is, het Distell R117 miljoen (2019: R412 miljoen) bygedra.

Distell se gerapporteerde wesensverdienste vir die jaar tot 30 Junie 2020 het met 64.1% tot R517 miljoen (2019: R1 441 miljoen) afgeneem.

Die beperkings wat ingestel is op die verkope van alkohol as deel van die regering se strategie om die verspreiding van die Covid-19-virus te bekamp, het handelsbedrywighede met byna 20% op ‘n jaargrondslag verminder. As gevolg van die inperkingsmaatreëls in verskeie lande en, in die besonder in sy grootste mark, Suid-Afrika, het die groep nagenoeg 100 miljoen liter in verkoopsvolume en R4.3 miljard in omset verloor. Omset het met 14.6% tot R22.4 miljard afgeneem op volumes wat 22.5% laer was. Omset, aksynsbelasting uitgesluit, het met 15.8% afgeneem.

Bekende jenewer- en vodka-handelsmerke het goed vertoon in ‘n baie mededingende omgewing en spiritualieë het ‘n mate van groei getoon nadat die eerste Suid-Afrikaanse verbod op alkoholverkope opgehef is. Die wynkategorie is ook deur die inperkings geraak, maar het goeie herstel in verbruiksaankope getoon nadat die beperkings opgehef is. Verhoogde kompetisie en afslagpryse in die groeiende “gereed-om-te-drink”-kategorie het voortgeduur. Savanna het egter sy sterk momentum teen mededingers behou en daardeur Distell se siening oor die bou van handelsmerkekwiteit bo aggressiewe prysvasstelling gestaaf. Innovasies ten opsigte van Esprit en Savanna (nie-alkoholies) het ook ‘n sterk vertoning in die jaar gelewer. Die groep het ook sowat R25 miljoen se omset uit die verkope van etanol en ontsmettingsmiddels in die verslagtydperk verdien.

In Afrika-markte buite Suid-Afrika het omset met 3.0% afgeneem op verkoopsvolumes wat 14.7% laer was, hoofsaaklik as gevolg van ‘n 19.1%-afname in volumes in Botswana, Lesotho, Namibië en Eswatini. Volumes in internasionale markte buite Afrika het onderskeidelik met 13.1% en omset met 8.8% afgeneem.

PROFIEL: Siqalo Foods vervaardig smere wat onder toonaangewende
handelsmerke verkoop word.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2020
R6 145 miljoen
Ongenoteer
Besturende direkteur
A Mahoney
Remgro genomineerde direkteure
J J du Toit, M Rabie
Webwerf
www.siqalofoods.com
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
30 Junie 2020
R miljoen %
Omset 2 712 3.3
Bedryfsverlies 515 15.2
Wesensverdienste 414 24.7
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R4 miljoen
Aantal werknemers
300
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 247 652 ton CO2e

SIQALO FOODS EIENDOMS BEPERK (SIQALO FOODS)

Siqalo Foods vervaardig smere wat onder toonaangewende handelsmerke soos Rama, Flora, Stork en Rondo binne die Suider-Afrikaanse doeane-uniegebiede verkoop word.

Siqalo Foods se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R414 miljoen (30 Junie 2019: R332 miljoen), bedra, met uitsluiting van bykomende IFRS 3-amortisasie van R79 miljoen (30 Junie 2019: R80 miljoen). Siqalo Foods het ‘n na-belaste afsluitingsbedrag van R31 miljoen van Unilever ontvang. Met uitsluiting van die afsluitingsbedrag, het Siqalo Foods se bydrae tot wesensverdienste van R332 miljoen tot R383 miljoen (of met 15.4%) toegeneem. In ‘n uitdagende en onstuimige jaar weens die impak van die Covid-19-pandemie, sowel as ‘n swak Suid-Afrikaanse rand, wat ingevoerde grondstowwe geraak en tot ‘n prysverhoging in September 2019 gelei het, het Siqalo Foods, vergeleke met die vorige jaar, ‘n afname van 3.3% in volumes ervaar. Goeie kostebestuur het die besigheid in staat gestel om bedryfs-EBITDA met 13.7% te verhoog. Danksy sy toonaangewende handelsmerke lewer die besigheid, soos in vorige jare, steeds goeie resultate. Op 30 Junie 2020 het Siqalo Foods ‘n saamgestelde 12-maande-bewegende gemiddelde waardemarkaandeel van 70.2% gehad. Siqalo Foods bly verbind tot handelsmerk- en volumegroei in 2021, asook die handhawing van winsmarges in gedempte ekonomiese toestande.

Twee kontrakte is met RCL Foods gesluit. Vector Logistics hanteer die verspreiding en verkope, terwyl ‘n bestuursdienstekontrak sekere dienste reguleer wat die RCL Foods Shared Services-platform op ‘n armlengtebasis aan Siqalo Foods lewer. Die resultaat is ‘n innoverende, alternatiewe sakemodel wat die vermoë in die breër Remgro-groep benut.