MEDIA EN SPORT

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie 2020
R miljoen
30 Junie 2019
R miljoen
eMedia Investments 78 39
Ander 19 (19)
97 20

PROFIEL: eMedia Investments beskik oor ‘n reeks mediabelange waarvan e.tv die belangrikste is. eMedia Investments is die enigste onafhanklike gratis televisie-uitsaaier in Suid-Afrika.

KORPORATIEWE INLIGTING
Ekwiteitswaardasie op
30 Junie 2020

R2 931 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte
M K I Sherrif
Remgro genomineerde direkteure
H J Carse, N J Williams
Webwerf

www.etv.co.za

FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
Jaar geëindig
31 Maart 2020
R miljoen %
Omset 2 506 6.4
Bedryfsverlies 319 45.0
Wesensverdienste 243 97.6
VOLHOUBAARHEIDSMAATSTAWWE
KMB/Opleidingspandering
R36 miljoen
Aantal werknemers
1 106
BBSEB-status
Vlak 2
Omgewingsaspek
Vlak 1- en 2-uitlatings
van 8 525 ton CO2e

eMEDIA investments EIENDOMS BEPERK (eMEDIA investments)

Remgro het ‘n effektiewe belang van 32.3% in eMedia Investments, wat ‘n reeks mediabelange besit, waaronder Suid-Afrika se enigste onafhanklike gratis televisiekanale (e.tv, eMovies, eExtra, eToonz en eReality), eNews Channel Africa (eNCA), Openview (‘n gratis satellietplatform), Yfm (‘n radiostasie gesetel in Gauteng), en verskeie ander ateljeefasiliteite en produksiebesighede.

eMedia Investments het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die jaar tot 31 Maart 2020 ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. eMedia Investments se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die tydperk het R78 miljoen (2019: R39 miljoen) bedra.

eMedia se aandeel van die televisiegehoor het tot 24.6% (Maart 2019: 24.1%) gegroei, terwyl sy aandeel in die prima-tydgleuf bestendig gebly het, danksy die goeie vertoning van al die kanaal se daaglikse programme, waaronder Imbewu, The Seed, Scandal en Rhythm City. e.tv gaan ‘n nuwe plaaslike dagprogram in die 2021-finansiële jaar bekend stel.

Op die Openview-platform het die aantal geakti-veerde ontvangstoestelle op 31 Maart 2020 tot 1 992 844 (31 Maart 2019: 1 574 395) toegeneem, met nagenoeg 35 000 geaktiveerde stelle maandeliks. Advertensie-omset op die platform het van R132 miljoen in 2019 tot R194 miljoen in 2020 toegeneem. Die getal geaktiveerde ontvangstoestelle het op 30 Junie 2020 meer as 2 miljoen beloop.

eNCA bly steeds die mees gekykte nuuskanaal in die land (deur LSM 8 tot 10), met 47% van die markaandeel. Terwyl advertensie-omset onder druk bly, word koste goed in bedwang gehou.

Met die verkoop en sluiting van sommige nie-kernbates gedurende die jaar, fokus eMedia nou op sy kernbesigheid, naamlik die skep van uitsaai-inhoud, asook op sy rol as platform en tegnologieverskaffer.

THE BLUE BULLS COMPANY EIENDOMS BEPERK (BLUE BULLS)

PROFIEL: Blue Bulls bestuur die Blue Bulls professionele rugby-unie, Loftus Versfeld en sekere amateur- en bestuursaksies en bedrywighede van die Blue Bulls rugby-unie.

WEBWERF: www.bullsrugby.co.za

STELLENBOSCH ACADEMY OF SPORT EIENDOMS BEPERK

PROFIEL: Stellenbosch Academy of Sport verskaf afrigting van wêreldgehalte aan plaaslike en internasionale sportspanne en atlete, asook ’n omgewing vir voorbereiding.

WEBWERF: www.sastraining.co.za

STELLENBOSCH FOOTBALL CLUB EIENDOMS BEPERK

PROFIEL: Die Stellenbosch Football Club neem aan die Suid-Afrikaanse Premiersokkerliga deel. Die belegging in die klub bevorder Remgro en die Stellenbosch Academy of Sport se plaaslike gemeenskapsbetrokkenheid.

WEBWERF: www.stellenboschfc.com