• profiel

  eMedia beskik oor ’n reeks mediabelange waar e.tv. die belangrikste is. e.tv is die enigste onafhanklike gratis televisie-uitsaaier in Suid-Afrika.

  eMEDIA investments EIENDOMS BEPERK (eMEDIA)

  Remgro het ’n effektiewe belang van 32.3% in eMedia wat ’n reeks mediabelange besit, waaronder e.tv, Suid-Afrika se enigste onafhanklike gratis televisiekanaal, sy nuusdienssuster, die eNews Africa-kanaal (eNCA), Platco Digital, ’n gratis satellietplatform, Yfm, ’n radiostasie gesetel in Gauteng, en verskeie ander ateljeefasiliteite en produksiebesighede.

  eMedia het ’n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2016 ingesluit in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. eMedia se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R28 miljoen (2015: R69 miljoen) bedra.

  Ondanks die feit dat e.tv se advertensie-inkomste onder voortgesette druk verkeer het weens die skerp daling in markaandeel die vorige finansiële jaar, het eMedia se omset van R2 390 miljoen tot R2 431 miljoen gestyg. Bestuur het die programskedules van e.tv hersien en veranderinge in die tweede helfte van 2015 en die eerste helfte van die huidige finansiële jaar aangebring om die daling in markaandeel om te keer. Die skeduleveranderinge het tot ’n herstel in e.tv se markaandeel gelei en e.tv het andermaal die gewildste Engelse kanaal in Suid-Afrika geword. Die skeduleveranderinge het ’n aansienlike belegging in plaaslike programinhoud genoodsaak en dit het ’n styging in koste van verkope tot R1 091 miljoen (2015: R983 miljoen) meegebring. Met ’n meer stabiele markaandeel in die laaste gedeelte van die finansiële jaar, behoort advertensie-inkomste ’n beter aanduiding van e.tv se markposisie te gee.

  eMedia het sy belegging in die multikanaalbesigheid voortgesit aangesien e.tv gesukkel het om as ’n enkelkanaal die mas op te kom in ’n omgewing waar verbruikers voorkeur gee aan multikanaalopsies. eMedia het R262 miljoen (2015: R245 miljoen) belê in sy multikanaalplatform, OpenView HD (OVHD), om kanale vir die multikanaalomgewing te produseer. Hierdie belegging is genoodsaak deur die stadige loodsing van digitale terrestriële televisie (DTT). Aan die einde van die finansiële jaar kon OVHD sien dat die aantal aktiverings met 245% van 112 715 tot 388 812 toegeneem het. Bestuur glo dat die belegging in gehaltekanale tot eMedia se voordeel sal wees wanneer die loodsing van DTT versnel word.

  eSat.tv doen steeds goed en die eNCA-kanaal bly een van die gewildste nuuskanale op DStv, met ’n aandeel van meer as 50% van die kykersgetalle van nuuskanale. Die langtermynkontrak met DStv is in Mei 2016 beëindig. eMedia onderhandel tans ’n nuwe kontrak met DStv en die uitkoms daarvan mag die toekomstige finansiële vertoning van eNCA raak.

  Sasani Studios, Silverline 360 en Yfm het almal stewige vertonings gelewer in die jaar onder oorsig. Die bestuur het besluit om van sommige nie-kern en nie-winsgewende beleggings ontslae te raak. Die verlies van beëindigde bedrywighede het R145 miljoen bedra. eMedia sal in die afsienbare toekoms hom toespits op sy kern Suid-Afrikaanse bates wat toenemende mededinging van nie-lineêre uitsaaiplatforms kry. Die huidige jaar se resultate sluit ook die waardedaling van ’n ontvangbaarlening ten bedrae van R48 miljoen in wat ontstaan het met die verkoop van The Africa Channel (UK) en die koper wat in gebreke gebly het om sy verpligting na te kom.

  Hierdie eenmalige faktore, saam met die druk op inkomste, het ’n negatiewe uitwerking op eMedia se resultate gehad. Bestuur glo egter dat met die stabilisering van e.tv se markaandeel, die voortgesette belegging in die multikanaalbesigheid en die volgehoue behoefte aan inhoud, eMedia in ’n goeie posisie verkeer om vorentoe beter resultate te behaal.

 • Other Media and Sports