Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
eMedia Investments 130 145
Ander 41 33
171 178

Profiel:

eMedia Investments beskik oor ‘n reeks mediabelange waarvan e.tv die beduidendste is. eMedia Investments is die enigste onafhanklike gratis televisie-uitsaaier in Suid-Afrika.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: R2 040 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: M K I Sherrif
Remgro genomineerde direkteure: H J Carse, N J Williams
Webwerf: www.etv.co.za

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R83 miljoen
Aantal werknemers: 1 033
BBSEB-status: Vlak 2
Omgewingsaspek: Vlak 1- en 2-uitlatings van 6 085 ton CO2e
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
31 Maart 2023
R miljoen %
Omset 3 125 (0.6)
Bedryfswins 565 (0.5)
Wesensverdienste 401 (11.1)

eMedia Investments Eiendoms Beperk (eMedia Investments)

Remgro het ‘n effektiewe belang van 32.3% in eMedia Investments, wat oor ‘n reeks mediabelange beskik, waaronder Suid-Afrika se enigste private gratis televisiekanale (e.tv, eMovies, eMovies Extra, eExtra, eToonz, eReality, eXposed, ePlesier en eVOD), eNews Channel Africa (eNCA), die gratis satellietplatform Openview, Gauteng-gebaseerde radiostasie, Yfm, en verskeie ander ateljeefasiliteite en produksiebesighede.

eMedia Investments het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die jaar tot 31 Maart 2023 by dié van Remgro ingesluit vir die jaar onder oorsig. eMedia Investments se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het R130 miljoen (2022: R145 miljoen) bedra.

eMedia Investments se markaandeel is 32.0% (Maart 2022: 31.3%). Gedurende die spits-tydgleuf, is eMedia Investments se markaandeel 34.5% (Maart 2022: 34.1%), wat eMedia Investments die grootste uitsaaier in beide die 06:00 tot 24:00 en die spits-tydgleuf maak. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar dat eMedia Investments die SAUK in die spitstydgleuf klop. In die finansiële jaar is Imbewu en Durban General van die skedule verwyder en vervang met Smoke & Mirrors en Nikiwe. Dit, saam met ’n hermodellering van The Black Door, en ’n verandering van die naam na Isitha – The Enemy, skep verwagtinge van ’n toename in markaandeel.

Na 18 maande se vertraging en ‘n suksesvolle hofsaak om te verseker dat meer as vier miljoen Suid-Afrikaanse huishoudings nie voortydig deur die analoog-afskakeling van televisie benadeel word nie, is eMedia Investments se aanvanklike plan vir die mees geskikte manier om analoog-televisie af te skakel deur die nuwe Minister van Kommunikasies aanvaar en geïmplementeer. Dit beteken dat die beskikbaarstelling van telekommunikasie-spektrum op 31 Julie 2023 gerealiseer is en dat die res van die analoogdienste, benede 694Mhz, tot Desember 2024 sal voortduur. eMedia Investments is daartoe verbind om ten nouste met die Departement van Kommunikasie te werk om die analoog-afskakeling teen die vasgestelde tyd te laat plaasvind. Die alternatief tot analoog-televisie is eMedia Investments se Openview-gratisdiens en laasgenoemde sal verseker dat sy ontvangstoestelle beskikbaar is in alle gebiede wat deur senders bedien word wat geleidelik teen Desember 2024 afgeskakel gaan word.

eMedia Investments het konstant, vier of vyf van sy kanale in die top tien van alle satellietkanale in die land. Hierdie kanale het ‘n twispunt tussen DStv en eMedia Investments geword. In Mei 2022, het DStv vier van eMedia Investments se gewilde kanale van hul platform verwyder. Sedertdien het die Mededingingsappèlhof ‘n interdik aan eMedia Investments toegestaan en beveel dat die kanale op die DStv-platform herstel word in afwagting van ‘n ondersoek deur die Mededingingskommissie. Laasgenoemde se bevinding was dat eMedia Investments nie skade gely het nie en dat DStv se gedrag nie onmededingend was nie, waardeur die deur geopen is vir die verwydering van daardie kanale van DStv. eMedia Investments betwis hierdie bevindinge.

Die Openview-platform het die aantal geaktiveerde ontvangstoestelle tot 3 166 461 op 31 Maart 2023 (31 Maart 2022: 2 774 454) verhoog, met nagenoeg 1 074 toestelle wat per dag geaktiveer word na die aankondiging van die SABC-vennootskap, asook die loodsing van die SABC-sportkanaal tesame met die afskakeling van laasgenoemde se analoogsein.

eNCA bly steeds die mees gekykte nuuskanaal in die land onder die LSM 8 tot 10 kykers en die tweede mees gekykte nuuskanaal onder volwassenes, ondanks die feit dat dit nie op alle pakkette van DStv beskikbaar is nie. Die groep het ‘n verdere eksklusiewe vyfjaarooreenkoms met MultiChoice aangegaan vir die beeldsending van eNCA.

Die eVOD-platform is nou meer as 12 maande oud en is goed deur sy teikenmark ontvang. Die aantal geregistreerde kykers sover is bemoedigend, met daaglikse kyktyd wat 1 500 000 minute oorskry. Die eOriginals-aanbod op eVOD tesame met die Afrikaans-Turkse-telenovelas lok die meeste kykers, wat die groep optimisties maak om ‘n bykomende R100 miljoen in oorspronklike plaaslike inhoud te belê.

eMedia Investments fokus op tegnologiese vooruitgang en topgehalte plaaslike inhoud met inisiatiewe soos eVOD, Ultraview en Snapeee. eVOD, die OTT-platform, hoofsaaklik gevul met e.tv se plaaslike inhoud in ‘n video-op-aanvraag-formaat, groei bestendig. Ultraview is die betaal-tv en het in April 2023 begin. Snapeee neem liniêre televisie na ‘n digitale ervaring vir die gehoor deur die gebruik van ‘n televisieskerm en mobiele foon om televisiekyk gladweg na ‘n dubbelskerm-ervaring te voer.

Die konstruksie van ‘n super-moderne VFX-studio in Hyde Park is begin en sal klaar wees teen einde Maart 2024. Ander ontwikkelings sluit ‘n verbeterde ontvangstoestel in.