KORPORATIEWE FINANSIES

 

BYDRAE TOT WESENSVERDIENSTE 30 Junie 2020
R miljoen
30 Junie 2019
R miljoen
Sentrale tesourie
– Finansieringsinkomste 479 755
– Finansieringskoste (951) (823)
– Opsie hermeting 2 112
Netto korporatiewe koste (667) (187)
(1 137) (143)

MILLENNIA JERSEY BEPERK – JERSEY
REMGRO FINANSIERINGSKORPORASIE EIENDOMS BEPERK
REMGRO HEALTHCARE HOLDINGS EIENDOMS BEPERK
REMGRO INTERNATIONAL LIMITED – JERSEY
REMGRO JERSEY GBP BEPERK – JERSEY
REMGRO BESTUURSDIENSTE BEPERK
V&R MANAGEMENT SERVICES AG – SWITSERLAND

PROFIEL: Verantwoordelik vir Remgro se sentrale tesouriefunksie, sowel as bestuurs- en ondersteuningsdienste.
Ongenoteerde maatskappye

Finansieringsinkomste het R479 miljoen (2019: R755 miljoen) bedra. Die afname was grootliks te wyte aan minder rente wat plaaslik verdien is weens plaaslike kontant wat in Mei 2019 (£100 miljoen) en Augustus 2019 (£70 miljoen) na die buiteland oorgedra is, asook die vermindering van 250 basispunte in die Suid-Afrikaanse repokoers wat sedert Maart 2020 aangekondig is. Finansieringskoste het R951 miljoen (2019: R823 miljoen) bedra. Die positiewe billike waarde-aanpassing van R2 miljoen (2019: R112 miljoen) hou verband met die afname in die waarde van skuldbriefhouers se ruilopsie van die omruilbare skuldbriewe.

Ander netto korporatiewe koste het R667 miljoen (2019: R187 miljoen) bedra. Die toename was grootliks die gevolg van die Sukuma-donasie ten bedrae van R500 miljoen.