Finansieringsinkomste het R524 miljoen (2017: R349 miljoen) bedra. Hierdie toename is hoofsaaklik die gevolg van hoër gemiddelde kontantbalanse as gevolg van Remgro se regte-uitgifte in die vergelykende jaar. Finansieringskoste het R891 miljoen (2017: R903 miljoen) bedra. Die positiewe billike waarde aanpassing van R261 miljoen (2017: R687 miljoen) hou verband met die daling in waarde van die omruilopsie van die omruilbare skuldbriewe. Ander netto korporatiewe koste het R282 miljoen (2017: R143 miljoen) bedra. Die toename in ander netto korporatiewe koste is hoofsaaklik toeskryfbaar aan transaksiekoste van R109 miljoen wat aangegaan is met die eienaarskapsherstrukturering van Distell en die verkryging van die Unilever Smere-besigheid.