Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
Sentrale tesourie
– Finansieringsinkomste 650 224
– Finansieringskoste (628) (627)
Netto korporatiewe inkomste/(koste) 205 (252)
227 (655)

Remgro Finansieringskorporasie Eiendoms Beperk

Remgro Healthcare Holdings Eiendoms Beperk

Remgro USA Limited – Jersey

Remgro Bestuursdienste Beperk

V&R Management Services AG – Switserland

Profiel:

Verantwoordelik vir Remgro se sentrale tesouriefunksie, sowel as bestuurs- en ondersteuningsdienste.

Ongenoteerde maatskappye

Finansieringsinkomste het R650 miljoen (2022: R224 miljoen) bedra. Die toename is hoofsaaklik weens die styging in die Suid-Afrikaanse repokoers en ‘n hoër gemiddelde kontantbalans, vanweë die verkoop van 60 miljoen FirstRand-aandele en Remgro se belegging in Grindrod Shipping. Finansieringskoste het R628 miljoen (2022: R627 miljoen) bedra. Ander netto korporatiewe inkomste van R205 miljoen (2022: netto korporatiewe koste van R252 miljoen) sluit ‘n na-belaste buitelandse valutawins van R522 miljoen in wat gerealiseer is op buitelandse valutakontrakte wat aangegaan is om ‘n bykomende indirekte belang van 5.4% in Mediclinic te verkry.