Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
CIVH 206 47
SEACOM 47 37
Grindrod 61 263
Ander 3 266
317 613

Profiel:

CIVH is aktief in die telekommunikasie- en inligtingstegnologiesektor. Die belangrikste bedryfsmaatskappye van die groep is Dark Fibre Africa Eiendoms Beperk (DFA) en Vumatel Eiendoms Beperk (Vumatel), wat optiese veselnetwerke bou en besit. Na die implementering van ‘n interne herstrukturering gedurende die jaar onder oorsig, word DFA en Vumatel se belange gehou in Maziv Eiendoms Beperk (Maziv), ‘n nuutgeskepte volfiliaal van CIVH.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie: R25 075 miljoen
Hoofuitvoerende beampte van Maziv: D Mare
Remgro genomineerde direkteure: C W Ceasar, P J Uys

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R36 miljoen
Aantal werknemers: 1 799
BBSEB-status CIVH: Vlak 1
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
31 Maart 2023
R miljoen %
Omset 6 213 16.7
Bedryfswins 2 475 68.4
Wesensverdienste – voortgesette bedrywighede 365 111.0
Wesensverdienste – totale bedrywighede 361 345.7

Community Investment Ventures Holdings Eiendoms Beperk (CIVH)

DFA is die voorste verskaffer wat vrye toegang tot vesel- en verbindingsinfrastruktuur in Suid-Afrika bied. Dit bou, installeer, bestuur en onderhou ‘n optieseveselnetwerk wat telekommunikasieverkeer in stedelike gebiede, asook langafstandroetes, hanteer en aan klante (telekommunikasiemaatskappye en internetdiensverskaffers (IDVs)) verhuur word deur van ‘n groothandelsmodel gebruik te maak wat vrye toegang bied. DFA besit ondergrondse veselbates wat oor meer as 13 740 km strek en besit netwerke in Johannesburg, Kaapstad, Durban, Midrand, Centurion en Pretoria, sowel as in kleiner stedelike gebiede, soos Oos-Londen, Polokwane, Tlokwe, Emalahleni en George, om slegs ‘n paar te noem.

Vumatel is ‘n vrye toegang tot vesel-tot-huis (FTTH)-verskaffer en verhuur infrastruktuur aan IDVs, wat op hul beurt breëband-kleinhandelsinternetdienste aan eindgebruikers verskaf.

CIVH het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2023 ingesluit by dié van Remgro vir die jaar onder oorsig. Die bydrae van CIVH tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het R206 miljoen bedra, vergeleke met ‘n R47 miljoen die vorige jaar.

Die groep genereer kontantvloei uit sy bedrywighede en herinvesteer enige surplus kontantvloei en kapitaal in die uitbreiding van sy bedrywighede en die vergroting van sy netwerkvoetspoor, met inagneming van die beginsel om nie oormatig uit te brei in sleutelmarkte nie.

Vumatel is die FTTH-markleier gemeet in beide huisverbindings en wat by huise verbygaan in Suid-Afrika, met ‘n markaandeel van sowat 36% in beide kategorieë. Vumatel bly ‘n groeibate vir die groep namate dit voortgaan om infrastruktuur na laer lewenstandaardmeting (LSM)-gebiede uit te brei en verbindings in die tradisionele kernnetwerk en laer LSM-gebiede te versnel.

Die Vumatel-groep se omset vir die tydperk het met 15% tot R3 432 miljoen toegeneem, vergeleke met R2 981 miljoen die vorige jaar, en is aangehelp deur sy vesel-infrastruktuur-uitbreidingsprogram en intekenaregroei vir die tydperk.

Die DFA-groep se omset vir die finansiële jaar geëindig 31 Maart 2023 het met 6.8% tot R2 653 miljoen (2022: R2 485 miljoen) toegeneem. Die annuïteitsbasis op 31 Maart 2022 was R198 miljoen per maand, terwyl die maatskappy op 31 Maart 2023 op ‘n basis van R213 miljoen per maand geëindig het.

Vumatel ondersteun steeds sy onafhanklike KMB-stigting, wat ten doel het om volhoubare ekostelsels te skep in gemeenskappe waar sake gedoen word. Die doel is om ‘n betekenisvolle en volhoubare bydraes in hierdie gemeenskappe te maak en sodoende bande te versterk wat die Vuma-handelsmerk ondersteun en dit van mededingers onderskei. Fokusgebiede sluit onderwys, veiligheid, omgewing en gesondheidsorg in. Die besigheid bly verbind tot die Vuma-skoleprojek, waar 680 skole reeds verbind is in gebiede waar vesel geïnstalleer word – elke skool waar Vumatel verbybeweeg, ontvang ‘n gratis internetdiensaanbod van 1 Gbps.

Kritieke leemtes in infrastruktuurontwikkeling, bv. plattelandse skoolverbindings, bly ‘n sleutelfokusgebied van KMB om die digitale kloof in gebiede met hoë armoede te oorbrug.
Die positiewe impak hiervan sal wees om leerders toegang tot e-onderrig te gee, en uiteindelik om werkskepping en toegang tot die ekonomie te bevorder.

Profiel:

SEACOM se erfenis spruit uit die skep van verbindings in Afrika. SEACOM was instrumenteel om as telekommunikasieverskaffer die eerste onafhanklike veselverbindings op die vasteland moontlik te maak en sodoende Afrika aan die digitale wêreld bloot te stel. Met ‘n toekoms-oriëntasie en volgehoue beleggings in digitale platforms, stelsels en mense het die maatskappy hom as ‘n saamgevoegde telekommunikasieverskaffer gevestig wat voortgaan om die groothandels- en ondernemersmark in Suider- en Oos-Afrika te bedien deur die verskaffing van hoëkapasiteit plaaslike en internasionale optieseveselverbindings, asook internet- en wolkdienste en ‘n bestuursdiensaanbod.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: R2 650 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: A Mangale
Remgro genomineerde direkteure: H J Carse, P J Uys

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

Remgro genomineerde direkteure: $0.4 miljoen
Aantal werknemers: 456
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE
SEACOM is ’n privaat maatskappy en sy finansiële inligting word nie in detail geopenbaar nie as gevolg van beperkinge op openbaarmaking soos onderling tussen aandeelhouers ooreengekom.

SEACOM Capital Beperk (SEACOM)

Remgro het ‘n effektiewe belang van 30% in SEACOM, ‘n saamgevoegde telekommunikasie-verskaffer wat optiese veselverbindings bedryf en bemark en ook internet-, stem, wolk-, sekuriteits- en bestuursdienste-oplossings aan die groothandels- en ondernemersmark in Suider- en Oos-Afrika bied.

SEACOM het ‘n Desember-jaareinde en dus is sy resultate vir die 12 maande tot 30 Junie 2023 by dié van Remgro ingesluit vir die jaar onder oorsig. SEACOM se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het R47 miljoen (2022: R37 miljoen) bedra.

Die besigheid het in die stygende vraag van die ondernemersektor na verbindings en wolkdienste voorsien soos maatskappye uit die Covid-19-pandemie beweeg het, asook in die voortgesette groei in die groothandelsektor. Die besigheid het gedurende die tydperk sy aanbod uitgebrei om ook bestuursdiensoplossings in te sluit.

SEACOM se vermoë om by die snel ontwikkelende datamark aan te pas, en te belê in sy ondersese en landnetwerk asook wolkinfrastruktuur, stel die maatskappy in staat om op die toenemende vraag na vinniger en meer betroubare datadienste te reageer, wat kritiek is om sy mededingende posisie te behou. Kernhoogtepunte gedurende die tydperk sluit die verkryging van EOH se netwerk-oplossingsbesigheid gedurende die tweede helfte van 2022 in en die verkryging van kapasiteit op Google se Equiano-kabel in die eerste helfte van 2023.

Ubiquity Energy Eiendoms Beperk (Ubiquity)

Profiel:

Ubiquity is die houermaatskappy van Energy Exchange of Southern Africa Eiendoms Beperk (Energy Exchange) (100%) en Enerweb Eiendoms Beperk (Enerweb) (51%).

Energy Exchange tree op as die versamelaar van hernubare energie wat deur onafhanklike kragvervaardigers aan industriële en kommersiële gebruikers verskaf word. Die maatskappy is ‘n NERSA-gelisensieerde elektrisiteitshandelaar. Deur vraag en aanbod in ooreenstemming met mekaar te bring, word ‘n mark vir handel in hernubare energie geskep, tot die voordeel van beide kopers en verkopers.

Enerweb is ‘n unieke gebruiksgefokusde maatskappy wat ingenieurs-, besigheids- en inligtingstegnologievermoë saamvoeg om elektrisiteitsgebruiksware, handelaars en kragbronne met oplossings te verskaf vir ‘n snelveranderende omgewing. Die maatskappy is ‘n toonaangewende verskaffer van energieverhandeling, utiliteitsontleding, datametingsbestuur en aanvraagreaksie.

Webwerf: www.energyexchangesa.com, www.enerweb.co.za