Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2023
R miljoen
30 Junie
2022
R miljoen
KTH 437 80
Ander 397 15
834 95

Profiel:

KTH is ’n gevestigde swart ekonomies beheerde maatskappy, met ’n fokus op beleggingsbankdienste, media- en strategiese beleggings. KTH se hoofbeleggings sluit Kagiso Media Beperk, Momentum Metropolitan Holdings Beperk (Momentum Metropolitan) en Servest Group Eiendoms Beperk in.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2023: R5 444 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte: P J Makosholo
Remgro genomineerde direkteure: S Crouse, P J Uys
Webwerf: www.kth.co.za

 

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering: R31.7 miljoen
Aantal werknemers: 1 270
FINANSIËLE HOOGTEPUNTE Jaar geëindig
30 Junie 2023
R miljoen %
Omset 1 752 9.4
Bedryfswins 1 033 637.9
Wesensverdienste 1 005 455.2

Kagiso Tiso Holdings Eiendoms Beperk (KTH)

KTH is ‘n toonaangewende beleggingshouermaatskappy in swart besit, met ‘n sterk en gediversifiseerde bateportefeulje wat bestaan uit ‘n mengsel van genoteerde en private beleggings in die media-, finansiële dienste-, nywerheid-, dienste- en gesondheidsorgsektor.

KTH se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het R437 miljoen (2022: R80 miljoen) bedra.

KTH se toeskryfbare verdienste vir die jaar het ‘n wins van R949 miljoen (2022: R27 miljoen) bedra danksy die volgende:

  • Omset is op met 9% in vergelyking met die vorige jaar.
  • Suksesvolle afhandeling van die verkoop van Actom wat die onterkenning van die belegging tot gevolg gehad het en die erkenning van ‘n wins uit beëindigde bedrywighede van ongeveer R42 miljoen.
  • Inkomste van geëkwiteerde beleggings vir die jaar was R256 miljoen, hoofsaaklik vanweë Momentum Metropolitan se resultate ten bedrae van R260 miljoen wat verantwoord is, insluitende Kagiso Media-geassosieerdes se bydrae van R29 miljoen. Dit is teengewerk deur die geëkwiteerde verliese van Servest.
  • Positiewe billike waarde aanpassings van R99 miljoen is vir die jaar op Momentum Metropolitan erken en afstanddoening van Actom se skuld van ongeveer R520 miljoen.
  • Waardedaling op die belegging in Servest van R82 miljoen is in die huidige tydperk erken.

KTH se wesensverdienste vir die jaar het tot R1 miljard vanaf R181 miljoen in die vergelykende tydperk toegeneem as gevolg van:

  • Kagiso Media se omset was 6% hoër teen R1.34 miljard (2022: R1.26 miljard) as die vergelykende tydperk en omset van Lupo Bakery Eiendoms Beperk (Lupo) het met 23% toegeneem teenoor die vergelykende tydperk tot R406 miljoen (R330 miljoen).
  • Die huidige ekonomiese handelsomgewing het ‘n wesentlike invloed op die bedrywighede van Lupo gehad weens die toename in die koste van verpakking, diesel en paraffien, ‘n toename in die prys van koring en ‘n algemene toename in grondstofkoste vir alle vertakkinge, wat marges verwater het, soos weerspieël in grondstowwe en verbruikersgoedere. Urban Brew Studios Eiendoms Beperk se omsetmengsel het ‘n invloed op sy bruto marge gehad weens die toename in lokale vertonings teenoor studio-aanbiedinge, wat tot ‘n laer bruto marge gelei het.
  • KTH erken ‘n positiewe billike waardebeweging op die voorkeuraandelebelegging in Momentum Metropolitan (R99 miljoen) danksy die toename in Momentum Metropolitan se aandeelprys (2022: verlies van R152 miljoen). As deel van die afhandeling van die verkoopstransaksie van Actom het Nedbank afstand gedoen van sy reg om betaling te ontvang van die oorblywende uitstaande bedrag ingevolge die leningsooreenkoms. Dit het meegebring dat KTH ‘n skuldafstanddoeningswins van ongeveer R520 miljoen erken het.
  • KTH se inkomste uit geëkwiteerde beleggings het met 1% van R232 miljoen tot R234 miljoen toegeneem, veral danksy positiewe bydraes deur Momentum Metropolitan (R260 miljoen), Kagiso Media Radio-geassosieerdes (R29 miljoen) en Aurora Wind Power Eiendoms Beperk (R13 miljoen). Dit is teengewerk deur ‘n geëkwiteerde verlies van R69 miljoen wat op die belegging in Servest in die tydperk erken is.
  • Netto finansieringskoste vir die jaar het R39 miljoen (2022: R107 miljoen) bedra. Rente verdien op kontantbalanse is positief beïnvloed deur beter opbrengste. Finansieringskoste is gedurende die tydperk negatief geraak deur ‘n toename in die primakoers. Die aflossing van skuld wat verband hou met die Actom-belegging sal vorentoe ‘n vermindering in die groep se finansieringskoste tot gevolg hê.

KTH het ‘n dividend van R37 miljoen aan aandeelhouers in November 2022 en R43 miljoen in April 2023 betaal.

Prescient China Equity Fund (Prescient)

Profiel:

Prescient, wat ‘n sistematiese, kwantitatiewe benadering volg om langtermynkapitaalgroei na te streef, belê in genoteerde aandele in die Chinese mark en gebruik die Shanghai Shenzhen CSI 300 indeks as maatstaf.

Webwerf: www.prescient.co.za

Milestone China Opportunities Fund III (Milestone III)

Profiel:

Milestone III, gesetel in Hongkong, is ’n privaatekwiteitsbeleggingsfirma, met China as fokus.

Webwerf: www.mcmchina.com

Invenfin Eiendoms Beperk (Invenfin)

Profiel:

Invenfin fokus op kleiner vroeëfase-beleggings.

Webwerf: www.invenfin.com

Pembani Remgro Infrastruktuurfonds (PRIF)

Profiel:

PRIF is ‘n fonds wat fokus op privaatsektor belegging in infrastruktuur oor die Afrika kontinent.

Webwerf: www.pembani-remgro.com

Asia Partners I LP en Asia Partners II LP (Asia Partners)

Profiel:

Asia Partners maak private ekwiteits- en ekwiteitsverwante beleggings in tegnologie, of tegnologie-bemagtigde maatskappye hoofsaaklik gefokus in die Suidoos-Asiëstreek.

Webwerf: www.asiapartners.com