Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2021
R miljoen
30 Junie
2020
R miljoen
KTH (182) (164)
Ander (78) (91)
(260) (255)

Profiel:

KTH is ’n gevestigde swart ekonomies beheerde maatskappy, met ’n fokus op beleggingsbankdienste, media- en strategiese beleggings. KTH se hoofbeleggings sluit Kagiso Media Beperk, Momentum Metropolitan Holdings Beperk en Servest Group Eiendoms Beperk in.

Korporatiewe inligting

Ekwiteitswaardasie op 30 Junie 2021 R4 699 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte P J Makosholo
Remgro genomineerde direkteure S Crouse, P J Uys

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R1.1 miljoen (R1 miljoen deur Kagiso Media geskenk aan Kagiso Hunger Relief Fund)
Aantal werknemers 16
Jaar geëindig 30 Junie 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 1 311 (2.2)
Bedryfsverlies (238) 51.5
Wesensverlies (421) 6.7

Kagiso Tiso Holdings Eiendoms Beperk (KTH)

KTH is ‘n toonaangewende beleggingsmaatskappy in swart besit, met ‘n sterk en gediversifiseerde bateportefeulje wat bestaan uit ‘n mengsel van genoteerde en private beleggings in die media-, finansiële dienste-, nywerheid-, dienste- en gesondheidsorgsektor.

KTH se bydrae tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar het ‘n verlies van R182 miljoen (2020: verlies van R164 miljoen) behels. Die toename in KTH se wesensverlies was grootliks weens negatiewe billike waarde-aanpassings op die aandeel-houerslenings aan Actom Investment Holdings Eiendoms Beperk (Actom) (R159 miljoen) en voorkeuraandelebelegging van R275 miljoen wat in Actom gehou word. Dit is teengewerk deur ‘n positiewe aanpassing, danksy ‘n verbeterde aandeelprys, op die voorkeuraandele wat in MMH (R60 miljoen) gehou word. Die toename in verlies vir Remgro is die gevolg van Remgro se effektiewe belang wat vanaf 36.3% tot 43.5% toegeneem het.

Netto finansieringskoste vir die tydperk was R102 miljoen (2020: R106 miljoen).

KTH se toeskryfbare verdienste vir die jaar het ‘n verlies van R426 miljoen (2020: ‘n verlies van R595 miljoen) bedra weens die volgende:

  • Die swak vertoning van die advertensiemark, en vertragings met die begin van die akademiese jaar, het ‘n negatiewe impak op Kagiso Media se inkomste vir die tydperk onder oorsig gehad.
  • Gedeelte van resultate uit geëkwiteerde beleggings styg tot ‘n verlies van R109 miljoen (2020: verlies van R55 miljoen), hoofsaaklik weens verlies van R150 miljoen uit Servest. Covid-19-beperkings het steeds ‘n negatiewe impak op Servest aangesien sommige klante die aantal dienste verminder het wat van Servest verkry is, of kontrakte gekanselleer het. Servest se resultate is verder benadeel deur klandisiewaardedalings wat ten opsigte van skoonmaak-, kantoordienste- en tuinuitlegfiliale erken is. Dit is teengewerk deur positiewe resultate van MMH, wat R26 miljoen in die huidige tydperk bygedra het teenoor R10 miljoen die vorige jaar, en Kagiso Media-radiogeassosieerdes, wat R20 miljoen bygedra het teenoor R19 miljoen in die vergelykende tydperk.
  • Aansienlike waardedalings is in die vergelykende tydperk erken ten opsigte van Servest, Kaya FM Eiendoms Beperk (Kaya FM) en klandisiewaarde met betrekking tot Urban Brew Studios Eiendom Beperk en Mediamark Eiendoms Beperk ten bedrae van R215 miljoen. In die huidige tydperk is waardedalings van R85 miljoen, ten opsigte van Servest, en R15 miljoen, ten opsigte van Kaya FM, teruggeskryf, aangesien die billike waarde die drawaarde oorskry het vanweë historiese waardedalings wat op hierdie beleggings erken is. Dit is teengewerk deur die waardedaling van die belegging in Imvelo.
  • Netto verlies op beleggings van R374 miljoen was hoofsaaklik te wyte aan negatiewe billike waarde-aanpassings op die aandeelhouerslenings aan Actom (R159 miljoen) en voorkeuraandeelbelegging in Actom (R275 miljoen). Dit is teengewerk deur ‘n positiewe aanpassing op voorkeuraandele wat in MMH (R60 miljoen) gehou word danksy ‘n verbetering in die aandeelprys.

Gedurende die tydperk het KTH twee terugkooptransaksies met aandeelhouers afgehandel. Die besonderhede hiervan is soos volg:

  • Tiso Blackstar Holdings SE het ‘n transaksie met KTH aangegaan ingevolge waarvan sy aandeelhouding vir R850 miljoen aan Tiso Investment Holdings Eiendoms Beperk (TIH) verkoop is. TIH het ‘n aandeleverkoopsooreenkoms met ‘n huidige aandeelhouer, Kagiso Capital Eiendoms Beperk, aangegaan ingevolge waarvan 42 256 aandele, in KTH gehou, vir R200 miljoen verkoop is. KTH het die oorblywende 179 590 aandele vir R650 miljoen van TIH teruggekoop en gekanselleer in ruil vir sy volfiliaal, KTH Africa Investments (die beleggingstruktuur wat die belegging in Fidelity Bank (Ghana) Beperk hou. Die transaksie is afgehandel en op 13 November 2020 geïmplementeer.
  • KTH het ‘n terugkoopooreenkoms deur sy volfiliaal, Cardona Investments 428 Eiendoms Beperk (RF) met ‘n minderheidsaandeelhouer aangegaan ingevolge waarvan KTH 1 575 aandele vir R11 miljoen teruggekoop en gekanselleer het.

Milestone Capital III

Profiel:

Milestone Capital III, gesetel in Hongkong, is ’n privaatekwiteitsbeleggingsfirma, met China as fokus.

Website www.mcmchina.com

Prescient China Equity Fund (Prescient)

Profiel:

Prescient, wat ‘n sistematiese, kwantitatiewe benadering volg om langtermynkapitaalgroei na te streef, belê in genoteerde aandele in die Chinese mark en gebruik die Shanghai Shenzhen CSI 300 indeks as maatstaf.

Webwerf www.prescient.co.za

Invenfin Eiendoms Beperk (Invenfin)

Profiel:

Invenfin fokus op kleiner vroeëfase-beleggings.

Webwerf www.invenfin.com

Pembani Remgro Infrastruktuurfonds (PRIF)

Profiel:

PRIF is ‘n fonds wat fokus op privaatsektor infrastruktuur oor die Afrika kontinent.

Webwerf www.pembani-remgro.com

Asia Partners I LP (Asia Partners)

Profiel:

Asia Partners maak private ekwiteits- en ekwiteitsverwante beleggings in tegnologie, of tegnologie-bemagtigde, maatskappye in die Suidoos-Asiëstreek.

Webwerf www.asiapartners.com