Bydrae tot wesensverdienste 30 Junie
2021
R miljoen
30 Junie
2020
R miljoen
RMI 898 599
Business Partners 23 25
921 624

Profiel:

RMI bekom belange in opkomende en gevestigde finansiëledienstebesighede, wat langtermynvennote word, en bied aan bestuurspanne die individualiteit om hul besighede as eienaars te bedryf.

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2021 R48 007 miljoen
Genoteer op die JSE Beperk
Hoofuitvoerende beampte H L Bosman
Remgro genomineerde direkteure J J Durand, F Knoetze (alternatief)

Volhoubaarheidsmaatstawwe

RMI is ’n beleggingshouermaatskappy. Verwys na die webwerwe van die grootste onderliggende beleggings.
Jaar geëindig 30 Junie 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Inkomste 19 019 15.4
Wesensverdienste 2 929 49.7
Genormaliseerde wesensverdienste 3 545 14.9

Rand Merchant Investment Holdings Beperk (RMI)

RMI se bydrae tot Remgro se wesensverdienste het met 49.9% tot R898 miljoen (2020: R599 miljoen) toegeneem.

Die onderliggende beleggings van RMI (met persentasie- belang tussen hakies) sluit in: Discovery (24.8%), Momentum Metropolitan (26.8%), OUTsurance (89.1%), Hastings (30.0%), RMI Investment Managers (100%) en AlphaCode (100%).

Discovery, ‘n Suid-Afrikaans gefundeerde diverse finansiëledienste-organisasie bedryf sake in gesondheidsorg, lewensversekering, langtermynbesparings en -beleggings, korttermyn- en kommersiële versekering, bankwese en gedragsveranderings-programme. Sedert sy ontstaan twee dekades gelede is hy gelei deur sy kerndoelwit, wat wêreldwyd erken word as ‘n gedeeldewaarde-versekeringsmodel, gerug-steun deur ‘n voorste gedragveranderingsplatform, Vitality, wat na 22 lande uitgevoer is en die lewens van meer as 46 miljoen mense raak.

Momentum Metropolitan Holdings Beperk (Momentum Metropolitan) is ‘n Suid-Afrika-gebaseerde finansiële-dienstegroep wat op die Johannesburgse en Namibiese aandelebeurse genoteer is. Momentum Metropolitan doen sake deur bedryfshandels-merke Metropolitan, Momentum, Guardrisk en Eris Properties. Momentum Metropolitan bied die volgende produkte en dienste aan beide individue en maatskappye (insluitende instellings en organisasies): lang- en korttermynversekering, werknemer-voordele, waaronder gesondheidsorg- en aftreevoorsiening, bate- bestuur, eiendomsbestuur, beleggings en besparings, gesondheids-administrasie, asook gesondheidrisikobestuur, kliëntbetrokkenheidsoplossings, waaronder die Momentum Multiply-welstand- en vergoedingsprogram.

OUTsurance onderskryf korttermynversekeringsprodukte in Suid-Afrika, Australië en Namibië. OUTsurance Life en OUTvest bied lewens- en beleggingsprodukte aan die Suid-Afrikaanse mark. OUTsurance se kerndoelwit is om aan kliënte waarde- vir-geld-produkte te lewer, ondersteun deur uitstekende kliëntediens en deur vertroue gestut. Hierdie doel word bereik deur te fokus op bedryfsvoortreflikheid, tegnologie en ‘n unieke entrepreneursbesigheidskultuur. OUTsurance het ‘n wesentlike belang in Hastings Group Holdings Beperk., ‘n motorversekeraar wat in die Verenigde Koninkryk gebaseer is. Hastings Group is ‘n behendige data- en digitaalgefokusde versekeringverskaffer in die VK-motor-, afleweringsvoertuig-, motorfiets- en huis- versekeringsmark.

RMI Investment Managers se geaffilieerde model stel die maatskappy in staat om toegang te verkry tot ‘n gedifferensieerde deel van die beleggingsbestuursbedryf deur te belê in vennootskap met onafhanklike beleggings- bestuurders en gespesialiseerde beleggingspanne.

RMI se bedryfsomgewing is gedurende die 2021-finasiële jaar andermaal deur die Covid-19-pandemie oorheers, met ‘n verhoogde sterfte-ervaring wat die groep se lewensversekeringsbedryf wesentlik geraak het. Ondanks die negatiewe impak van Covid-19 het die groep algeheel ‘n stewige bedryfsvertoning gelewer, met bevredigende groei in genormaliseerde verdienste wat deur OUTsurance en Hastings, sy twee grootste korttermynversekeringsbeleggings, behaal is. Dit, saam met die positiewe impak wat die lae rentekoersomgewing op die groep se finansieringskoste gehad het en die uitstekende vertoning deur RMI Investment Managers, het die groep in staat gestel om ‘n 15%-toename in genormaliseerde verdienste tot R3 545 miljoen (2020: R3 086 miljoen) te bewerkstellig.

RMI glo dat genormaliseerde verdienste ‘n meer akkurate weergawe van bedryfsvertoning is en daarom word wesensverdienste aangepas om nie-herhalende items en rekenkundige afwykings in berekening te bring.

Die styging in RMI se genormaliseerde verdienste was hoofsaaklik te danke aan Hastings se verdienste, wat met 20%, van R486 miljoen tot R585 miljoen, toegeneem het. OUTsurance se verdienste het van R2 008 miljoen tot R2 296 miljoen toegeneem en RMI Investment Managers en AlphaCode se beleggings van ‘n verlies van R10 miljoen tot ‘n wins van R142 miljoen. Laer genormaliseerde verdienste het voorgekom by Discovery, R850 miljoen (2020: R993 miljoen), en Momentum Metropolitan, R269 miljoen (2020: R407 miljoen).

Discovery se genormaliseerde verdienste het met 9% tot R3.4 miljard in die jaar geëindig 30 Junie 2021 afgeneem, hoofsaaklik te wyte aan die negatiewe Covid-19-verwante impak van R2.4 miljard op Discovery Life en voorbelaste buitelandse valutaverliese van R389 miljoen, vergeleke met voorbelaste buitelandse valutawinste van R578 miljoen in die ooreenstemmende jaar.

Hastings se genormaliseerde verdienste vir die jaar geëindig 30 Junie 2021 het met 20% tot R2.1 miljard toegeneem. Die eise- koers vir die ses maande geëindig 30 Junie 2021 was 63.4%, vergeleke met 75.6% in ooreenstemmende tydperk. Eise het van ‘n lae vlak in 2020 toegeneem, maar was steeds laer as 2019 se vlakke as gevolg van die voortdurende pandemie. Aktiewe kliënte polisse het op ‘n jaargrondslag met 4% tot 3.1 miljoen toegeneem, met ‘n voortgesette sterk retensiekoers en stabiele kleinhandelsinkomste. Huisversekeringpolisse het met 27% tot 300 000 geldige polisse toegeneem.

Momentum Metropolitan het ‘n 34%-daling in verwaterde genormaliseerde verdienste tot R1.0 miljard in die jaar onder oorsig rapporteer. Dit was grootliks te wyte aan die voortdurende negatiewe uitwerking van Covid-19 op sterfte-eise, asook die verwagte impak van die voortdurende derde, en moontlike vierde, golf in die 2022-finansiële jaar. Die groep het sy Covid-19-voorsiening met R2.2 miljard in die 2021-finansiële jaar verhoog, waarvan R2.1 miljard met sterftes verband hou. Saam met ‘n negatiewe sterfte-afwyking van R702 miljoen beloop totale sterfteverliese R2.8 miljard.

OUTsurance se genormaliseerde verdienste het met 14% tot R2.5 miljard toegeneem, aangehelp deur sterk aandeelmarkopbrengste en ‘n uitstekende 18%-toename in bruto geskrewe premies tot R20.6 miljard. Youi het die meeste bygedra tot die geskrewe premiegroei danksy goeie organiese groei in sy direkte persoonlike versekeringsbesigheid, tesame met positiewe bydraes deur Youi CTP en Youi BZI-inisiatiewe. Premiegroei by OUTsurance Life is bevoordeel deur die Shoprite-vennootskap wat in Mei 2020 afgeskop het.

RMI Investment Managers is in die vyfde jaar van ‘n vennootskap met ‘n gekose groep onafhanklike Suid-Afrikaanse batebeleggingsfirmas. Ondanks ‘n uiters moeilike bedryfsomgewing het die geaffilieerdes daarin geslaag om in hierdie stormagtige tye veerkragtig te bly. Verblydend genoeg het die gediversifiseerde aard van die geaffilieerde portefeulje, en bateklasse daarin verteenwoordig, sy waarde getoon in die beter as verwagte finansiële prestasie wat gevolg het op goeie groei van bates onder bestuur (AUM) en sterk fooiverdienste. Bates onder bestuur het met 24% in die 2021-finansiële jaar toegeneem danksy ‘n bulmark in Suid-Afrikaanse aandele (+25.1%), globale aandele (+16.5%) en SA-effekte (+13.7%). Die totale netto invloei in die portefeulje het R5 miljard beloop, met ‘n gevolglike styging van 37% in AUM (R51 miljard aan die einde van die verslagtydperk), terwyl alternatiewe strategieë (verskansingsfonds en private ekwiteit) met 38% toegeneem en bates onder bestuur op 30 Junie 2021 R35 miljard bedra het.

Profiel:

Business Partners se hoofbedryf is om kapitaal, kennis en vaardigheid in lewensvatbare klein- en mediumgrootte ondernemings (KMO’s) te belê. Die maatskappy belê in KMO’s deur befondsing, ondersteuning en mentorskap aan entrepreneurs te verskaf.

Korporatiewe inligting

Markkapitalisasie op 30 Junie 2021 R2 887 miljoen
Ongenoteer
Hoofuitvoerende beampte B Bierman
Remgro genomineerde direkteure C W Ceasar, M Lubbe, N J Williams

Volhoubaarheidsmaatstawwe

KMB/Opleidingspandering R7 miljoen
Aantal werknemers 265
BBSEB-status Vlak 4
Jaar geëindig 31 Maart 2021
Finansiële hoogtepunte R miljoen
Omset 471 (4.8)
Bedryfswins 137 71.3
Wesensverdienste 52 (11.9)

Business Partners Beperk (Business Partners)

Business Partners het ‘n Maart-jaareinde en gevolglik is sy resultate vir die 12 maande tot 31 Maart 2021 geëkwiteer in Remgro se resultate vir die jaar onder oorsig. Wesensverdienste toeskryfbaar aan Remgro het R23 miljoen (2020: R25 miljoen) bedra.

Business Partners se wesensverdienste vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2021 het R52 miljoen (2020: R59 miljoen) bedra, terwyl die wins toeskryfbaar aan aandeelhouers met 77.4%, van R53 miljoen tot R94 miljoen, toegeneem het. Die toename is hoofsaaklik te danke aan ‘n verhoging in beleggingsinkomste en realiseringswinste.

Die beleggingseiendomsportefeulje het tekens van herstel getoon, met onbesette ruimtes wat afgeneem en rente- invordering wat in die laaste kwartaal verbeter het. Die volgehoue negatiewe impak van Covid-19 op ‘n verbetering in huurtariewe en besetting, het meegebring dat die waardetoename van die portefeulje net 1.5% (R24 miljoen), en heelwat onder die inflasiekoers, was. Die aanpassing in die vorige jaar – ‘n waarde-afname van R64 miljoen – het die negatiewe effek van Covid-19 oor die medium termyn inkorporeer.

Hierdie positiewe waardetoename het tot die verbetering in beleggingsinkomste en winste, vanaf R11 miljoen in die vorige jaar tot R65 miljoen in die huidige jaar, bygedra.

Die gemiddelde rentekoers vir die jaar het met 300 basispunte afgeneem en het tot ‘n afname van 20.9% in netto rente-inkomste bygedra. Netto eiendomsinkomste het met 17.4% afgeneem, hoofsaaklik weens ‘n toename in onbesette ruimtes, asook renteverligting wat aan klante verskaf is. Totale inkomste het van R495 miljoen tot R471 miljoen afgeneem, ‘n afname van 4.9% op ‘n jaargrondslag.

Met ekonomiese herstel wat langer neem as wat aanvanklik verwag is, ervaar KMO’s steeds die uitwerking van die pandemie weens verdere inperkings in die derde kwartaal, beperkings op reis, asook die bykomende ontwrigting van wisselvallige elektrisiteitsverskaffing. Hierdie winde van voor is waarneembaar in die verhoogde kredietrisiko van die portefeulje en ‘n bykomende waardedalingskoste van R79 miljoen, ‘n toename in die waardedalingspersentasie van 12.4% tot 15.5% van die bruto portefeuljewaarde.

Netto kredietverliese vir die groep het met 34.2% tot R97 miljoen (2020: R148 miljoen) afgeneem. Slegte skuld wat afgeskryf is, het met 62.7%, van R94 miljoen in vorige jaar tot R35 miljoen, afgeneem.