• RMB HOLDINGS BEPERK (RMH)

  RMH se hoofbate is ‘n ten volle verwaterde belang van 34% in FirstRand, en sy prestasie hou dus hoofsaaklik verband met FirstRand. Die RMH-strategie sluit ook beleggings in die eiendomsektor in met ‘n langtermyn-kapitaalgroei-fokus. Hierdie beleggings word gehuisves in ‘n volfiliaal, RMH Property Holdings Proprietary Limited (RMH Property) en word deur ‘n toegewyde beleggingspan bestuur. Gedurende die finansiële jaar het RMH Property sy kern vennootskap uitgebrei deur ‘n direkte belang in Atterbury Europe te verkry.

  RMH se bydrae tot Remgro se wesensverdienste in die jaar onder oorsig het tot R2 486 miljoen (2017: R2 232 miljoen) toegeneem danksy ‘n goeie bedryfsvertoning deur FirstRand. FirstRand se bydrae tot RMH se genormaliseerde verdienste het R8 995 miljoen (2017: R8 334 miljoen) bedra, terwyl RMH Property ‘n genormaliseerde verdienste van R16 miljoen (2017: R8 miljoen) bygedra het.


 • FIRSTRAND BEPERK (FIRSTRAND)

  FirstRand se bydrae tot Remgro se wesensverdienste verteenwoordig Remgro se direkte belang van 3.9% in FirstRand en sluit nie die indirekte bydrae van FirstRand, deur Remgro se belang van 28.2% in RMH, in nie. Die bydrae van FirstRand tot Remgro se wesensverdienste vir die jaar onder oorsig het tot R1 039 miljoen (2017: R931 miljoen) toegeneem.

  FirstRand se wesensverdienste vir die jaar geëindig 30 Junie 2018 het met 12% tot R26 509 miljoen (2017: R23 762 miljoen) toegeneem weens gehalte inkomstegroei en ‘n superieure geëkwiteerde opbrengs deur sy besighede. Die groep se netto rente-inkomste en nie-rente-inkomste het onderskeidelik met 10% en 7% op ‘n jaargrondslag gegroei, terwyl bedryfskoste met 9% toegeneem het.

  Die groep glo dat genormaliseerde verdienste ‘n meer akkurate weergawe van die bedryfsvertoning weergee en daarom word wesensverdienste vir nie-bedryfsitems en rekeningkundige afwykings aangepas.

  FirstRand se genormaliseerde verdienste vir die jaar onder oorsig het met 8% tot R26 411 miljoen (2017: R24 471 miljoen) toegeneem. FNB se bydrae tot genormaliseerde verdienste het met 16% tot R14 877 miljoen (2017: R12 801 miljoen) toegeneem. Dit is gedryf deur ‘n sterk prestasie uit sy binnelandse franchise, gedryf deur die stewige groei van nie-rente-omsetgroei teen die agtergrond van volgehoue kliëntegroei asook ‘n toename in transaksionele volumes en hoë rente-inkomstegroei. FNB se res van Afrika-portefeuljes het verbeterde prestasie gelewer op ‘n jaargrondslag.

  RMB het R7 327 miljoen (2017: R6 919 miljoen) tot FirstRand se genormaliseerde verdienste bygedra, wat 6% meer is as die vorige jaar. Dit is gedryf deur goeie groei in kwaliteit verdienste en ‘n stewige operasionele hefboomeffek. WesBank se bydrae tot genormaliseerde verdienste het met 9% tot R3 626 miljoen (2017: R3 996 miljoen) afgeneem met beide die Suid-Afrikaanse en Verenigde Koninkryk voertuigfinansieringsbesighede wat afnames in winste getoon het terwyl die persoonlike leningsbesigheid sterk presteer het en die korporatief ‘n stewige vertoning gelewer het.