Remgro se drie vernaamste bedryfsfiliale, naamlik RCL Foods, Distell en Wispeco, word op ’n gedesentraliseerde grondslag as onafhanklike entiteite, met outonome direksies, bedryf en bestuur.

Verwys asseblief na die volledige volhoubare ontwikkelingsverslag wat op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com beskikbaar is vir verdere inligting rakende die maatskaplike en omgewingsprestasies van hierdie filiale.