• Remgro Beperk se korporatiewe hoofkantoor, wat in Stellenbosch geleë is, het ‘n vyfster-gradering van die Suid-Afrikaanse Raad vir Groenbou (SARG) ontvang. Dis die eerste sodanige erkenning vir ‘n bestaande gebou wat opgeknap is en bevestig Remgro se verbintenis tot ‘n volhoubare toekoms. Die keuse om die kantoorgebou, wat as ‘n klein ikoon in hierdie gedeelte van Stellenbosch staan, op te knap eerder as te sloop, was vanweë omgewings sowel as sentimentele redes.
  • Die SARG is ’n onafhanklike, nie-winsgewende lidmaatskapsgedrewe organisasie wat in 2007 tot stand gebring is deur leiers van alle sektore van die kommersiële eiendomsbedryf. Die groengebou-metingsinstrument (groenster) stel standaarde en norme vir groen geboue en maak ‘n objektiewe beoordeling moontlik van hoe “groen” ‘n gebou is.