Die direksie erken die belangrikheid daarvan om aandeelhouers en die beleggersgemeenskap oor ontwikkelinge in Remgro se besigheid in te lig. Kommunikasie met aandeelhouers is gegrond op die beginsels van tydige, ewewigtige, duidelike en deursigtige inligting. Beide positiewe en negatiewe aspekte van finansiële en nie-finansiële inligting word verskaf. Interaksie met institusionele beleggers vind twee keer per jaar tydens die inbel-aanbieding van tussen- en finale resultate plaas wanneer vrae aan die HUB en HFB gestel kan word. Die mees onlangse, asook historiese, finansiële en ander inligting word ook op die maatskappy se webwerf gepubliseer. Meer inligting oor Remgro se kommunikasie-inisiatiewe ten opsigte van alle belanghebbendes word in die volhoubare ontwikkelingsverslag verskaf.