• Tussenverslag – ongeouditeerde resultate vir die ses maande geëindig 31 Desember 2023

  Resultate [ 1.8 MB ]
  Persverklaring [ 186 KB ]
  Voorlegging [ 2.5 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 271 KB ]
  Wesensverdienste [ 263 KB ]
 • Geïntegreerde Jaarverslag

  2023 Geïntegreerde Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate (Slegs in Engels beskikbaar)
  ESG en Volhoubaarheidsverslag (Slegs in Engels beskikbaar)
  TCFD Verslag (Slegs in Engels beskikbaar)

  Nuutste resultate

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2023 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 917 KB ]
  Persverklaring [ 190 KB ]
  Voorlegging [ 1.2 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 89 KB ]
  Wesensverdienste [ 59 KB ]

  Tussenverslag – ongeouditeerde resultate vir die ses maande geëindig 31 Desember 2022

  Resultate [ 934 KB ]
  Persverklaring [ 178 KB ]
  Voorlegging [ 2.5 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 88 KB ]
  Wesensverdienste [ 73 KB ]
 • Geïntegreerde Jaarverslag

  2022 Geïntegreerde Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate (Slegs in Engels beskikbaar)
  Volhoubaarheidsverslag (Slegs in Engels beskikbaar)

  Nuutste resultate

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2022 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 917 KB ]
  Persverklaring [ 190 KB ]
  Voorlegging [ 1.2 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 89 KB ]
  Wesensverdienste [ 59 KB ]

  Tussenverslag – ongeouditeerde resultate vir die ses maande geëindig 31 Desember 2021

  Resultate [ 934 KB ]
  Persverklaring [ 178 KB ]
  Voorlegging [ 2.5 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 88 KB ]
  Wesensverdienste [ 73 KB ]
 • Geïntegreerde Jaarverslag

  2021 Geïntegreerde Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate (Slegs in Engels beskikbaar)
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag (Slegs in Engels beskikbaar)

  Nuutste resultate

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2021 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 917 KB ]
  Persverklaring [ 190 KB ]
  Voorlegging [ 2.4 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 89 KB ]
  Wesensverdienste [ 59 KB ]

  Tussenverslag – ongeouditeerde resultate vir die ses maande geëindig 31 Desember 2020

  Resultate [ 782 KB ]
  Persverklaring [ 300 KB ]
  Voorlegging [ 921 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 280 KB ]
  Wesensverdienste [ 280 KB ]
 • Geïntegreerde Jaarverslag

  2020 Geïntegreerde Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate (Slegs in Engels beskikbaar)
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag (Slegs in Engels beskikbaar)

  NUUTSTE RESULTATE

  GEOUDITEERDE VERKORTE GEKONSOLIDEERDE RESULTATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2020 EN VERKLARING VAN KONTANTDIVIDEND

  Resultate [ 50 KB ]
  Persverklaring [ 50 KB ]
  Voorlegging [ 50 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 50 KB ]
  Wesensverdienste [ 50 KB ]

  TUSSENVERSLAG – ONGEOUDITEERDE RESULTATE VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2019

  Resultate [ 782 KB ]
  Persverklaring [ 300 KB ]
  Voorlegging [ 921 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 280 KB ]
  Wesensverdienste [ 280 KB ]
 • JAARVERSLAG

  2019 Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate (Slegs in Engels beskikbaar)
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag (Slegs in Engels beskikbaar)

  NUUTSTE RESULTATE

  GEOUDITEERDE VERKORTE GEKONSOLIDEERDE RESULTATE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2019 EN VERKLARING VAN KONTANTDIVIDEND

  Resultate [ 754 KB ]
  Persverklaring [ 233 KB ]
  Voorlegging [ 1.4 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 146 KB ]
  Wesensverdienste [ 38 KB ]

  TUSSENVERSLAG – ONGEOUDITEERDE RESULTATE VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2018

  Resultate [ 782 KB ]
  Persverklaring [ 300 KB ]
  Voorlegging [ 921 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 280 KB ]
  Wesensverdienste [ 280 KB ]
 • JAARVERSLAG

  2018 Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag

  NUUTSTE RESULTATE

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2018 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 754 KB ]
  Persverklaring [ 233 KB ]
  Voorlegging [ 1.4 MB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 146 KB ]
  Wesensverdienste [ 38 KB ]

  TUSSENVERSLAG – ONGEOUDITEERDE RESULTATE VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2017

  Resultate [ 782 KB ]
  Persverklaring [ 300 KB ]
  Voorlegging [ 921 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 280 KB ]
  Wesensverdienste [ 280 KB ]
 • JAARVERSLAG

  2017 Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag

  NUUTSTE RESULTATE

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2017 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 829 KB ]
  Persverklaring [ 316 KB ]
  Voorlegging [ 898 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 281 KB ]
  Wesensverdienste [ 269 KB ]

  TUSSENVERSLAG – ONGEOUDITEERDE RESULTATE VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2016

  Resultate [ 626 KB ]
  Persverklaring [ 423 KB ]
  Voorlegging [ 476 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 185 KB ]
  Wesensverdienste [ 95 KB ]
 • JAARVERSLAG

  2016 Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag

  NUUTSTE RESULTATE

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2016 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 585 KB ]
  Persverklaring [ 400 KB ]
  Voorlegging [ 765 MB ]
  Wesensverdienste [ 98 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 171 KB ]

  TUSSENVERSLAG – ONGEOUDITEERDE RESULTATE VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2015

  Resultate [ 626 KB ]
  Persverklaring [ 423 KB ]
  Voorlegging [ 476 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 185 KB ]
  Wesensverdienste [ 95 KB ]
 • JAARVERSLAG

  2015 Jaarverslag van Remgro Beperk
  Addisionele Kennisgewing van Jaarvergadering en nuwe volmagvorm
  Finansiële Jaarstate
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag

  NUUTSTE RESULTATE

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2015 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 564 KB ]
  Persverklaring [ 400 KB ]
  Voorlegging [ 1.1 MB ]
  Wesensverdienste [ 105 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 182 KB ]

  Tussenverslag – Ongeouditeerde resultate vir die ses maande geëindig 31 Desember 2014

  Resultate [ 447 KB ]
  Persverklaring [ 390 KB ]
  Voorlegging [ 947 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 183 KB ]
  Wesensverdienste [ 106 KB ]
 • JAARVERSLAG

  2014 Jaarverslag van Remgro Beperk
  Finansiële Jaarstate
  Volhoubare Ontwikkelingsverslag

  NUUTSTE RESULTATE

  Geouditeerde verkorte gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2014 en verklaring van kontantdividend

  Resultate [ 209 KB ]
  Persverklaring [ 463 KB ]
  Voorlegging [ 669 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 32 KB ]
  Wesensverdienste [ 30 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2013

  Resultate [ 209 KB ]
  Persverklaring [ 463 KB ]
  Voorlegging [ 669 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 27 KB ]
  Wesensverdienste [ 25 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2013 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2013

  Resultate [ 1 MB ]
  Voorlegging [ 930 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 331 KB ]
  Wesensverdienste [ 332 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2012

  Resultate [ 550 KB ]
  Voorlegging [ 749 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 224 KB ]
  Wesensverdienste [ 216 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2012 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2012

  Resultate [ 317 KB ]
  Voorlegging [ 796 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 41 KB ]
  Wesensverdienste [ 41 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 31 DESEMBER 2011

  Resultate [ 162 KB ]
  Voorlegging [ 727 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 41 KB ]
  Wesensverdienste [ 33 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2011 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 DESEMBER 2011

  Resultate [ 170 KB ]
  Voorlegging [ 724 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 25 KB ]
  Wesensverdienste [ 27 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 SEPTEMBER 2010

  Resultate [ 140 KB ]
  Voorlegging [ 802 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 26 KB ]
  Wesensverdienste [ 27 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2010 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 MAART 2010

  Resultate [ 242 KB ]
  Voorlegging [ 665 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 26 KB ]
  Wesensverdienste [ 27 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 SEPTEMBER 2010

  Resultate [ 140 KB ]
  Voorlegging [ 802 KB ]
  Intrinsieke Netto Batewaarde [ 26 KB ]
  Wesensverdienste [ 27 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2009 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2009

  Resultate [ 135 KB ]
  Voorlegging [ 566 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2008

  Resultate [ 84 KB ]
  Voorlegging [ 500 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2008 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2008

  Resultate [ 256 KB ]
  Voorlegging [ 631 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2007

  Resultate [ 118 KB ]
  Voorlegging [ 159 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2007 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2007

  Resultate [ 183 KB ]
  Voorlegging [ 149 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2006

  Resultate [ 189 KB ]
  Voorlegging [ 159 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2006 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2006

  Resultate [ 205 KB ]
  Voorlegging [ 611 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2005

  Resultate [ 105 KB ]
  Voorlegging [ 159 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2005 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2005

  Resultate [ 294 KB ]
  Voorlegging [ 2.8 MB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2004

  Resultate [ 180 KB ]
  Voorlegging [ 99 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2004 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2004

  Resultate [ 94 KB ]
  Voorlegging [ 281 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2003

  Resultate [ 177 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2003 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2003

  Resultate [ 194 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2002

  Resultate [ 78 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2003 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2002

  Resultate [ 79 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2001

  Resultate [ 64 KB ]
 • JAARVERSLAE

  2003 Jaarverslag van Remgro Beperk

  RESULTATE

  Geouditeerde gekonsolideerde resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2001

  Resultate [ 49 KB ]

  TUSSENVERSLAG VIR DIE SES MAANDE GEËINDIG 30 September 2000

  Resultate [ 45 KB ]