Finansieel

30 Junie
2022
30 Junie
2021
%
verandering
Wesensverdienste (R miljoen) 6 494 2 885 125.1
– per aandeel (sent) 1 150.6 510.6 125.3
Dividende per aandeel
Gewoon (sent) 150.00 90.00 66.7
– Tussen (sent) 50.00 30.00 66.7
– Finaal (sent) 100.00 60.00 66.7
Intrinsieke netto batewaarde per aandeel (R) 213.10 177.33 20.2
Remgro-aandeelprys op 30 Junie (R) 129.91 114.60 13.4
Persentasie diskonto teenoor intrinsieke netto batewaarde (%) 39.0 35.4 (360 bps)

Ander inligting

30 Junie
2022
30 Junie
2021
Korporatiewe maatskaplike besteding (KMB) by die kern (R miljoen) 26 22
BBSEB-telkaart – bydraervlak 4 5
Volgehoue deelname aan CDP (voorheen Koolstofopenbaarmakingsprojek) Ja Ja
Insluiting in FTSE/JSE Verantwoordelike Beleggingsindeks Index Ja Ja