Finansieel

30 Junie
2023
30 Junie
2022
%
verandering
Wesensverdienste (R miljoen) 7 056 6 494 8.7
– per aandeel (sent) 1 254 1 151 8.9
Dividende per aandeel
Gewoon (sent) 240 150 60.0
– Tussen (sent) 80 50 60.0
– Finaal (sent) 160 100 60.0
Intrinsieke netto batewaarde per aandeel (R) 248.47 213.10 16.6
Remgro-aandeelprys op 30 Junie (R) 147.05 129.91 13.2
Persentasie diskonto teenoor intrinsieke netto batewaarde (%) 40.8 39.0 (180bpe)

 

Ander inligting

30 Junie
2023
30 Junie
2022
Korporatiewe maatskaplike besteding (KMB) by die kern (R miljoen) 36 26
BBSEB-telkaart – bydraervlak 7 4
Volgehoue deelname aan CDP (voorheen Koolstofopenbaarmakingsprojek) Ja Ja
Insluiting in FTSE/JSE Verantwoordelike Beleggingsindeks Ja Ja

 

Sien ons 2023 resultate aanbieding