Finansieel

Jaar
geëindig
30 Junie
2021
Jaar
geëindig
30 Junie
2020
%
verandering
Totale wesensverdienste (R miljoen) 2 885 3 167 (8.9)
– per aandeel (sent) 510.6 560.6 (8.9)
Wesensverdienste van voortgesette bedrywighede (R miljoen)* 2 885 1 737 66.1
– per aandeel (sent) 510.6 307.5 66.0
Dividende per aandeel
Gewoon (sent) 90.00 265.00 (66.0)
– Tussen (sent) 30.00 215.00 (86.0)
– Finaal (sent) 60.00 50.00 20.0
Intrinsieke netto batewaarde per aandeel (R) 177.33 154.47 14.8
Remgro-aandeelprys op 30 Junie (R) 114.60 99.90 14.7
Persentasie diskonto teenoor intrinsieke netto batewaarde (%) 35.4 35.3 (10 bps)
* Wesensverdienste van voortgesette bedrywighede vir die vergelykende jaar is bereken deur die uitsluiting van die geëkwiteerde inkomste van RMB Holdings Beperk weens die ontbondeling van die belegging.

Ander inligting

Jaar
geëindig
30 Junie
2021
Jaar
geëindig
30 Junie
2020
Korporatiewe maatskaplike besteding (KMB) by die kern (R
miljoen)
22 25
BBSEB-telkaart – bydraervlak 5 6
Volgehoue deelname aan Koolstofopenbaarmakingsprojek Ja Ja
Insluiting in FTSE/JSE Verantwoordelike
Beleggingsindeks
Ja Ja