FINANSIEEL
Jaar
geëindig
30 Junie
2020
Jaar
geëindig
30 Junie
2019
%
verandering 
  
Totale wesensverdienste (R miljoen) 3 167 8 195 (61.4)
– per aandeel (sent) 560.6 1 448.9 (61.3)
  
Wesensverdienste van voortgesette bedrywighede (R miljoen) 1 737 5 551 (68.7)
– per aandeel (sent) 307.5 981.4 (68.7)
  
Dividende per aandeel   
Gewoon (sent) 265.00 564.00 (53.0)
– Tussen (sent) 215.00 215.00 – 
– Finaal (sent) 50.00 349.00 (85.7)
  
Intrinsieke netto batewaarde per aandeel (R)* 154.47 233.03 (33.7)
  
Remgro-aandeelprys op 30 Junie (R)* 99.90 187.90 (46.8)
  
Persentasie diskonto teenoor intrinsieke netto batewaarde (%) 35.3 19.4 (1 590 bps)
* Afname weerspieël die RMH-ontbondeling en negatiewe impak van Covid-19 op markwaardes (genoteerdes) en billike waardes (ongenoteerdes) van onderliggende beleggings.
ANDER INLIGTING
Jaar
geëindig
30 Junie
2020
Jaar
geëindig
30 Junie
2019
Korporatiewe maatskaplike besteding (KMB) by die kern (R miljoen) 25 24
Sukuma-donasie (R miljoen)* 500
BBSEB-telkaart – bydraervlak 6 7
Volgehoue deelname aan koolstofopenbaarmakingsprojek Ja Ja
Insluiting in FTSE/JSE Verantwoordelike Beleggingsindeks Ja Ja
* Bykomend tot die jaarlikse KMB-besteding, is ’n eenmalige donasie van R500 miljoen aan The South African SME Relief Trust (Sukuma-donasie) gemaak.