P J Moleketi

ONAFHANKLIKE NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR

P J Moleketi (63)
Aangestel: 4 November 2009

Direkteurskappe: Mnr Moleketi was die voormalige adjunkminister van finansies van die Republiek van Suid-Afrika en LUR vir finansiële en ekonomiese sake in die Gauteng-provinsie. Hy is ook direkteur van verskeie maatskappye wat op die JSE Beperk genoteer is. Hy is nie-uitvoerende voorsitter van Harith Fund Managers en PPC Beperk. Hy beskik oor nagraadse kwalifikasies in ekonomie en bestuur van die Universiteit van Londen en die Harvard Besigheidskool en het wye internasionale ervaring, strategiese leierskapkwaliteite en in-diepte korporatiewe bestuurservaring in beide die openbare en privaatsektor. Hy is ’n lid van die oudit-en-risikokomitee en die vergoedings-en-nominasiekomitee.

<< TERUG NA DIREKSIE EN LEDE VAN KOMITEES